Designul este un domeniu in care se intalnesc arta si utilul, comoditatea si interesele materiale. In viata cotidiana, in sfera de productie el joaca unul din cele mai importante roluri. In baze de date de modele si desene industriale, adresele carora vi le oferim, documentarea si consultarea documentelor este gratuita.

Fiecare din ele dispune de un sistem de ajutorare si explicare a metodicii de efectuare a cautarilor, de informare privind datele ce pot fi obtinute in urma documentarii in bazele de date respective.

Utilizatorii vor putea folosi aceste materiale la accesarea fiecarei baze de date din lista prezentata.


Tara Organizatia BD
Republica Moldova Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI) BD DMI
World Intellectual Property Organization (WIPO) Hague Express
Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) RCD-ONLINE
Japonia Japan Patent Office (JPO),
The Industrial Property Digital Library (IPDL)
Design Gazette Database
Australia Australian Government IP Australia Australian designs databases
Canada Canadian Intellectual Property Office (CIPO) Canadian Industrial Designs Database
Cehia Czech Industrial Property Office Database of Industrial Designs valid in the Czech Republic
Estonia Estonian Patent Office Database of Industrial Designs
Finlanda National Board of Patents and Registration (NBPR) Registered Designs Database
Franta Institut National de la Propriete Industrielle (INPI) Dessins et Modeles
Marea Britanie UK Intellectual Property Office Designs
Noua Zeelanda The Intellectual Property Office Designs
Ungaria Hungarian Patent Office Industrial property databases

Дизайн является видом творчества, сочетающим в себе искусство, функциональную полезность, удобство эксплуатации и материальный интерес. В повседневной жизни, а также в сфере производства он играет важную роль. В предложенных нами базах данныхпромышленных рисунков/моделей поиск и просмотр документов предоставляется бесплатно.

В каждой из них имеется система помощи и разъяснений относительно методики поиска, информации относительно данных ,получаемых в результате проведения поиска в соответствующую базу данных.

Пользователи смогут использовать данные, которые найдут в соответствующую базу данных из представленного списка.


Страна Организация БД
Республика Молдова Государственное агентство по интеллектуальной собственности Республики Молдова (AGEPI) БД ПО
World Intellectual Property Organization (WIPO) Hague Express
Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) RCD-ONLINE
Япония Japan Patent Office (JPO),
The Industrial Property Digital Library (IPDL)
Design Gazette Database
Австралия Australian Government IP Australia Australian designs databases
Канада Canadian Intellectual Property Office (CIPO) Canadian Industrial Designs Database
Чехия Czech Industrial Property Office Database of Industrial Designs valid in the Czech Republic
Эстония Estonian Patent Office Database of Industrial Designs
Финляндия National Board of Patents and Registration (NBPR) Registered Designs Database
Франция Institut National de la Propriete Industrielle (INPI) Dessins et Modeles
Великобритания UK Intellectual Property Office Designs
Новая Зеландия The Intellectual Property Office Designs
Венгрия Hungarian Patent Office Industrial property databases

Design is an area where art, utility, and material interests meet. In everyday life, design plays one of the most important roles in the sphere of production. Documentation and consultation is free of charge in the industrial designs databases the addresses of which we give below.

Each of them has a system of assistance and explanation of the methods for searching and information concerning the data to be obtained in the respective databases.

Users will use the materials upon accessing the databases in the list below.


Country Organization DB
Republic of Moldova State Agency on Intellectual Property of the Republic of Moldova (AGEPI) BD DMI
World Intellectual Property Organization (WIPO) Hague Express
Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) RCD-ONLINE
Japan Japan Patent Office (JPO),
The Industrial Property Digital Library (IPDL)
Design Gazette Database
Australia Australian Government IP Australia Australian designs databases
Canada Canadian Intellectual Property Office (CIPO) Canadian Industrial Designs Database
Czech Czech Industrial Property Office Database of Industrial Designs valid in the Czech Republic
Estonia Estonian Patent Office Database of Industrial Designs
Finland National Board of Patents and Registration (NBPR) Registered Designs Database
France Institut National de la Propriete Industrielle (INPI) Dessins et Modeles
Great Britain UK Intellectual Property Office Designs
New Zealand The Intellectual Property Office Designs
Ungaria Hungarian Patent Office Industrial property databases
Up