Created with Raphaël 2.1.0 28.02.1997 Atribuirea datei de depozit 25.07.1997 Inregistrarea 27.07.1998 Eliberarea certificatului de inregistrare 11.03.2002 Reinnoire 05.03.2007 Reinnoire 09.01.2012 Reinnoire 18.01.2017 Reinnoire 28.02.2022 Expirarea termenului de valabilitate

În perioada de grație


(11) Numărul certificatului 68
(15) Data inregistrării 25.07.1997
(18) Data de expirare 28.02.2022
(17) 25
(21) Numărul de depozit 0086
(22) Data de depozit 28.02.1997
(28) Numărul de desene si modele 6
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 30.09.1997
(45) Data eliberării certificatului 27.07.1998
(51) Clasificarea internatională 02-04
(54) Indicarea produsului Pantofi şi bocanci bărbăteşti, talpă
(71) Solicitant BECHER Valeriu, MD
Calea Orheiului nr. 111, bloc 4, ap. 72, MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor BECHER Valeriu, MD
(73) Titular BECHER Valeriu, MD
Calea Orheiului nr. 111, bloc 4, ap. 72, MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
Modificări Nume solicitant
Decizia 23.09.1997 ; 82
Datele inițiale: LEDER INFORM S.A., MD
Str. Bacioii Noi nr. 14, bloc 5, MD-2029, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 11.03.2002; 4/2002
(28) reinnoite - 6 pana la 28.02.2007
Reinnoiri 05.03.2007; 4/2007
(28) reinnoite - 6 pana la 28.02.2012
Reinnoiri 09.01.2012; 2/2012
(28) reinnoite - 6 pana la 28.02.2017
Reinnoiri 18.01.2017; 2/2017
(28) reinnoite - 6 pana la 28.02.2022

Thumbnail image  185
Fig. 1 - înregistrat


Thumbnail image  186
Fig. 2 - înregistrat


Thumbnail image  187
Fig. 3 - înregistrat


Thumbnail image  188
Fig. 4 - înregistrat


Thumbnail image  189
Fig. 5 - înregistrat


Thumbnail image  190
Fig. 6.1 - înregistrat


Thumbnail image  191
Fig. 6.2 - înregistrat

28.07.1997 Hotărâre de înregistrare (în parte)
Up