Created with Raphaël 2.1.0 11.07.1997 Atribuirea datei de depozit 15.10.1997 Inregistrarea 22.07.1998 Eliberarea certificatului de inregistrare 12.06.2002 Reinnoire 09.07.2007 Reinnoire 10.07.2012 Reinnoire 28.12.2017 Reinnoire 11.07.2022 Expirarea termenului de valabilitate

În perioada de grație


(11) Numărul certificatului 97
(15) Data inregistrării 15.10.1997
(18) Data de expirare 11.07.2022
(17) 25
(21) Numărul de depozit 0113
(22) Data de depozit 11.07.1997
(28) Numărul de desene si modele 3
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 30.11.1997
(45) Data eliberării certificatului 22.07.1998
(51) Clasificarea internatională 09-01
(54) Indicarea produsului Butelii pentru producţie alcoolică.
(71) Solicitant "LICON-PRO", FIRMĂ COMERCIALĂ DE PRODUCŢIE, MD
Str. Miron Costin, nr. 19, bloc 5, ap. 42, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor IGNATENCO Dumitru, MD
(73) Titular WINE INTERNATIONAL PROJECT S.R.L., , MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Cesiune Decizia 22.03.2002 ; 392
Cedentul: OENO-CONSULTING S.R.L., ÎNTREPRINDERE TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ, MD
Str. Tighina nr. 42, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 12.06.2002; 7/2002
(28) reinnoite - 3 pana la 11.07.2007
Reinnoiri 09.07.2007; 8/2007
(28) reinnoite - 3 pana la 11.07.2012
Reinnoiri 10.07.2012; 8/2012
(28) reinnoite - 1 (3) pana la 11.07.2017
Reinnoiri 28.12.2017; 1/2018
(28) reinnoite - 1 (3) pana la 11.07.2022
Modificări Nume titular
Decizia 28.11.2017 ; 13008
Datele inițiale: WINE INTERNATIONAL PROJECT S.R.L., ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL STRĂIN, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

Thumbnail image  352
Fig. 1 - expirat


Thumbnail image  353
Fig. 2 - expirat


Thumbnail image  354
Fig. 3 - înregistrat

28.12.2017 Certificat de inregistrare
Up