Created with Raphaël 2.1.0 11.06.1997 Atribuirea datei de depozit 14.11.1997 Inregistrarea 25.09.1998 Eliberarea certificatului de inregistrare 26.07.2002 Reinnoire 09.07.2007 Reinnoire 04.06.2012 Reinnoire 27.03.2017 Reinnoire 11.06.2022 Expirarea termenului de valabilitate

În perioada de grație


(11) Numărul certificatului 104
(15) Data inregistrării 14.11.1997
(18) Data de expirare 11.06.2022
(17) 25
(21) Numărul de depozit 0117
(22) Data de depozit 11.06.1997
(28) Numărul de desene si modele 2
(30) Date referitoare la prioritate 2066124(model 2), 28.05.1997, GB;
2061678 (model 1) , 11.12.1996 , GB ;
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.01.1998
(45) Data eliberării certificatului 25.09.1998
(51) Clasificarea internatională 09-02
(54) Indicarea produsului Containere cu capac
(71) Solicitant BP OIL INTERNATIONAL LIMITED, GB
Britannic House, 1 Finsbury Circus, London, EC2M 7BA, Regatul Unit
(72) Autor DHAMRONGRAT Varavut, TH
(73) Titular BP OIL INTERNATIONAL LIMITED, GB
Chertsey Road, Sunbury on Thames, Middlesex TW16 7BP, Regatul Unit
(74) Mandatar autorizat SIMANENKOVA Tatiana, mandatar autorizat, "Inventie-MDV" S.A.
Str. Andrei Doga 2/1, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 26.07.2002; 8/2002
(28) reinnoite - 2 pana la 11.06.2007
Reinnoiri 09.07.2007; 8/2007
(28) reinnoite - 2 pana la 11.06.2012
Modificări Adresa titular
Decizia 21.02.2012 ; 2080
Datele inițiale: BP OIL INTERNATIONAL LIMITED, GB
Britannic House, 1 Finsbury Circus, London, EC2M 7BA, Regatul Unit
Reinnoiri 04.06.2012; 7/2012
(28) reinnoite - 2 pana la 11.06.2017
Reinnoiri 27.03.2017; 4/2017
(28) reinnoite - 2 pana la 11.06.2022

Thumbnail image 331
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image 332
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image 333
Fig. 1.3 - înregistrat


Thumbnail image 334
Fig. 1.4 - înregistrat


Thumbnail image 335
Fig. 1.5 - înregistrat


Thumbnail image 336
Fig. 1.6 - înregistrat


Thumbnail image 337
Fig. 2.1 - înregistrat


Thumbnail image 338
Fig. 2.2 - înregistrat


Thumbnail image 339
Fig. 2.3 - înregistrat


Thumbnail image 340
Fig. 2.4 - înregistrat


Thumbnail image 341
Fig. 2.5 - înregistrat


Thumbnail image 342
Fig. 2.6 - înregistrat


Thumbnail image 343
Fig. 2.7 - înregistrat


Thumbnail image 344
Fig. 2.8 - înregistrat


Thumbnail image 345
Fig. 2.9 - înregistrat

Up