Created with Raphaël 2.1.0 06.02.1998 Atribuirea datei de depozit 15.04.1998 Inregistrarea 31.03.1999 Eliberarea certificatului de inregistrare 10.02.2003 Reinnoire 11.02.2008 Reinnoire 19.02.2013 Reinnoire 29.01.2018 Reinnoire 06.02.2023 Expirarea termenului de valabilitate

În perioada de grație


(11) Numărul certificatului 127
(15) Data inregistrării 15.04.1998
(18) Data de expirare 06.02.2023
(17) 25
(21) Numărul de depozit 0150
(22) Data de depozit 06.02.1998
(28) Numărul de desene si modele 6
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.05.1998
(45) Data eliberării certificatului 31.03.1999
(51) Clasificarea internatională 09-01
(54) Indicarea produsului Butelii pentru produse alcoolice
(71) Solicitant OENO-CONSULTING S.R.L., ÎNTREPRINDERE TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ, MD
Str. Tighina nr. 42, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor DONCIUC Nicolae, MD
(73) Titular WINE INTERNATIONAL PROJECT S.R.L., MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Cesiune Decizia 02.04.2003 ; 489
Cedentul: ÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ ''OENO-CONSULTING" S.R.L., MD
Str. Tighina nr. 42, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 10.02.2003; 3/2003
(28) reinnoite - 6 pana la 06.02.2008
Reinnoiri 11.02.2008; 3/2008
(28) reinnoite - 6 pana la 06.02.2013
Reinnoiri 19.02.2013; 3/2013
(28) reinnoite - 1 (3) pana la 06.02.2018
Reinnoiri 29.01.2018; 2/2018
(28) reinnoite - 1 (3) pana la 06.02.2023
Modificări Nume titular
Decizia 03.01.2018 ; 59
Datele inițiale: WINE INTERNATIONAL PROJECT S.R.L., ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL STRĂIN, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

Thumbnail image 483
Fig. 1.1 - expirat


Thumbnail image 484
Fig. 1.2 - expirat


Thumbnail image 485
Fig. 2.1 - expirat


Thumbnail image 486
Fig. 2.2 - expirat


Thumbnail image 487
Fig. 3.1 - înregistrat


Thumbnail image 488
Fig. 3.2 - înregistrat


Thumbnail image 489
Fig. 4.1 - expirat


Thumbnail image 490
Fig. 4.2 - expirat


Thumbnail image 491
Fig. 4.3 - expirat


Thumbnail image 492
Fig. 4.4 - expirat


Thumbnail image 493
Fig. 5.1 - expirat


Thumbnail image 494
Fig. 5.2 - expirat


Thumbnail image 495
Fig. 5.3 - expirat


Thumbnail image 496
Fig. 5.4 - expirat


Thumbnail image 497
Fig. 6.1 - expirat


Thumbnail image 498
Fig. 6.2 - expirat


Thumbnail image 499
Fig. 6.3 - expirat


Thumbnail image 500
Fig. 6.4 - expirat


Thumbnail image 501
Fig. 6.5 - expirat


Thumbnail image 502
Fig. 6.6 - expirat

29.01.2018 Certificat de inregistrare
Up