Created with Raphaël 2.1.0 24.03.1998 Atribuirea datei de depozit 14.06.1999 Inregistrarea 30.04.2000 Eliberarea certificatului de inregistrare 11.03.2003 Reinnoire 13.08.2008 Reinnoire 07.10.2013 Reinnoire 29.01.2018 Reinnoire 24.03.2023 Expirarea termenului de valabilitate

În perioada de grație


(11) Numărul certificatului 177
(15) Data inregistrării 14.06.1999
(18) Data de expirare 24.03.2023
(17) 25
(21) Numărul de depozit 0161
(22) Data de depozit 24.03.1998
(28) Numărul de desene si modele 1
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.07.1999
(45) Data eliberării certificatului 30.04.2000
(51) Clasificarea internatională 09-01
(54) Indicarea produsului Butelie
(71) Solicitant CUZNEŢOV Ghenadie, MD
Str. Podul Înalt nr. 18, ap. 35, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor CUZNEŢOV Ghenadie, MD
(73) Titular BABII Eugenia, MD
Str. Mitropolit Petru Movilă nr. 23/2, ap. 1, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(74) Mandatar autorizat ULANOV Denis, mandatar autorizat, "Cabinetul avocatului Ulanov Denis"
Str. Ciuflea 32 of. 1, MD - 2001, Chişinău, Republica Moldova
Cesiune Decizia 20.11.2007 ; 1169
Cedentul: CUZNEŢOV Ghenadii, MD
Str. Podul Înalt, nr. 18, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 11.03.2003; 4/2003
(28) reinnoite - 1 pana la 24.03.2008
Reinnoiri 13.08.2008; 9/2008
(28) reinnoite - 1 pana la 24.03.2013
Reinnoiri 07.10.2013; 11/2013
(28) reinnoite - 1 pana la 24.03.2018
Reinnoiri 29.01.2018; 2/2018
(28) reinnoite - 1 pana la 24.03.2023
Modificări Nume titular
Decizia 17.01.2022 ; 734
Datele inițiale: BABII Sergiu, MD
Str. Ştefan cel Mare nr. 30, ap. 9, Bălţi, Republica Moldova

Thumbnail image  580
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image  581
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image  582
Fig. 1.3 - înregistrat

29.01.2018 Certificat de inregistrare
Up