Created with Raphaël 2.1.0 23.02.2000 Atribuirea datei de depozit 22.03.2000 Examinarea preliminara 20.10.2000 Inregistrarea 31.07.2001 Eliberarea certificatului de inregistrare 24.01.2005 Reinnoire 21.01.2010 Reinnoire 12.08.2015 Reinnoire 23.02.2020 Expirarea termenului de valabilitate

În perioada de grație


(11) Numărul certificatului 251
(15) Data inregistrării 2000-10-20
(18) Data de expirare 2020-02-23
(17) 20
(21) Numărul de depozit f 2000 0008
(22) Data de depozit 2000-02-23
(28) Numărul de desene si modele 1
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 2000-11-30
(45) Data eliberării certificatului 2001-07-31
(51) Clasificarea internatională 11-05
(54) Indicarea produsului Emblemă
(71) Solicitant CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
Str. Eminescu nr. 28, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor PÎNZARI Pavel, MD
(73) Titular CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
Bd. Ştefan cel Mare nr.151, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Permisiune Nr. 1117-367 din 2015-07-08
Se acordă: permisiune de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului
Modificări Adresa titular
Decizia 2004-12-29 ; 13052
Datele inițiale: CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A REPUBLICII MOLDOVA , MD
Str. Eminescu nr. 28, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 2005-01-24; 2/2005
(28) reinnoite - 1 pana la 2010-02-23
Reinnoiri 2010-01-21; 2/2010
(28) reinnoite - 1 pana la 2015-02-23
Reinnoiri 2015-08-12; 9/2015
(28) reinnoite - 1 () pana la 2020-02-23
Modificări Nume titular
Decizia 2015-08-12 ; 9915
Datele inițiale: CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
Bd. Ştefan cel Mare nr.151, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

Thumbnail image  1318
Fig. 1 - înregistrat

20.10.2000 Hotărârea de înregistrare
13.06.2001 Certificat de inregistrare
Up