Created with Raphaël 2.1.0 17.07.2002 Atribuirea datei de depozit 25.07.2002 Examinarea preliminara 24.03.2003 Inregistrarea 31.12.2003 Eliberarea certificatului de inregistrare 12.09.2007 Reinnoire 03.07.2012 Reinnoire 28.09.2017 Reinnoire 17.07.2022 Expirarea termenului de valabilitate

În perioada de grație


(11) Numărul certificatului 463
(15) Data inregistrării 24.03.2003
(18) Data de expirare 17.07.2022
(17) 20
(21) Numărul de depozit f 2002 0086
(22) Data de depozit 17.07.2002
(28) Numărul de desene si modele 1
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 30.04.2003
(45) Data eliberării certificatului 31.12.2003
(51) Clasificarea internatională 09-01
(54) Indicarea produsului Butelie
(71) Solicitant ASCONI S.R.L., FIRMĂ COMERCIALĂ DE PRODUCŢIE, MD
MD-6824, Puhoi, Ialoveni, Republica Moldova
(72) Autor JITARU Constantin, MD
(73) Titular ASCONI S.R.L., FIRMĂ COMERCIALĂ DE PRODUCŢIE, MD
MD-6824, Puhoi, Chişinău, Republica Moldova
(74) Mandatar autorizat SOCOLOVA Ecaterina, mandatar autorizat, SOCOLOVA & PARTNERS S.R.L.
Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 37, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 12.09.2007; 10/2007
(28) reinnoite - 1 pana la 17.07.2012
Reinnoiri 03.07.2012; 8/2012
(28) reinnoite - 1 pana la 17.07.2017
Reinnoiri 28.09.2017; 10/2017
(28) reinnoite - 1 pana la 17.07.2022

Thumbnail image  2667
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image  2668
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image  2669
Fig. 1.3 - înregistrat


Thumbnail image  2670
Fig. 1.4 - înregistrat

31.03.2003 Hotărârea de înregistrare
12.11.2003 Certificat de inregistrare
28.09.2017 Certificat de inregistrare
Up