Created with Raphaël 2.1.0 15.11.2002 Atribuirea datei de depozit 22.11.2002 Examinarea preliminara 10.07.2003 Inregistrarea 30.04.2004 Eliberarea certificatului de inregistrare 24.12.2007 Reinnoire 21.03.2013 Reinnoire 28.11.2017 Reinnoire 15.11.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Expirat


Sechestru 18.04.2016
(11) Numărul certificatului 500
(15) Data inregistrării 10.07.2003
(18) Data de expirare 15.11.2022
(17) 20
(21) Numărul de depozit f 2002 0129
(22) Data de depozit 15.11.2002
(28) Numărul de desene si modele 1
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.08.2003
(45) Data eliberării certificatului 30.04.2004
(51) Clasificarea internatională 09-01
(54) Indicarea produsului Butelie
(71) Solicitant ROMANEŞTI S.A., MD
MD-3728, Romăneşti, Străşeni, , Republica Moldova
(72) Autor SÎRGHI Constantin, MD
(73) Titular ROMĂNEŞTI S.A., MD
MD-3728, Romaneşti, Străşeni, Republica Moldova
(74) Mandatar autorizat SOCOLOVA Olga, mandatar autorizat, SOCOLOVA & PARTNERS S.R.L.
Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 60, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 24.12.2007; 1/2008
(28) reinnoite - 1 pana la 15.11.2012
Reinnoiri 21.03.2013; 4/2013
(28) reinnoite - 1 pana la 15.11.2017
Reinnoiri 28.11.2017; 12/2017
(28) reinnoite - 1 pana la 15.11.2022

Thumbnail image  2933
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image  2934
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image  2935
Fig. 1.3 - înregistrat


Thumbnail image  2936
Fig. 1.4 - înregistrat

16.07.2003 Hotărârea de înregistrare
Certificat de inregistrare
28.11.2017 Certificat de inregistrare
Up