Created with Raphaël 2.1.0 29.11.2002 Atribuirea datei de depozit 13.12.2002 Examinarea preliminara 11.07.2003 Inregistrarea 30.04.2004 Eliberarea certificatului de inregistrare 29.10.2007 Reinnoire 29.08.2014 Reinnoire 28.11.2017 Reinnoire 12.08.2022 29.11.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 503
(15) Data inregistrării 11.07.2003
(18) Data de expirare 29.11.2022
(17) 20
(21) Numărul de depozit f 2002 0135
(22) Data de depozit 29.11.2002
(28) Numărul de desene si modele 1
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.08.2003
(45) Data eliberării certificatului 30.04.2004
(51) Clasificarea internatională 11-05
(54) Indicarea produsului Embleme
(71) Solicitant AIR MOLDOVA, COMPANIE AERIANĂ, ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD
Aeroport, MD-2026, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor TIMCIUC Dorin, MD
(73) Titular AIR MOLDOVA, COMPANIE AERIANĂ, ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD
Aeroport, MD-2026, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 29.10.2007; 11/2007
(28) reinnoite - 2 pana la 29.11.2012
Reinnoiri 29.08.2014; 9/2014
(28) reinnoite - 1 (2) pana la 29.11.2017
Reinnoiri 28.11.2017; 12/2017
(28) reinnoite - 1 (2) pana la 29.11.2022

Thumbnail image  2939
Fig. 1 - expirat


Thumbnail image  2940
Fig. 2 - expirat

15.07.2003 Hotărârea de înregistrare
Certificat de inregistrare
28.11.2017 Certificat de inregistrare
Up