Created with Raphaël 2.1.0 04.12.2002 Atribuirea datei de depozit 13.12.2002 Examinarea preliminara 13.10.2003 Inregistrarea 31.08.2004 Eliberarea certificatului de inregistrare 26.12.2007 Reinnoire 23.07.2014 Reinnoire 29.01.2018 Reinnoire 12.08.2022 04.12.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 542
(15) Data inregistrării 13.10.2003
(18) Data de expirare 04.12.2022
(17) 25
(21) Numărul de depozit f 2002 0136
(22) Data de depozit 04.12.2002
(28) Numărul de desene si modele 11
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.12.2003
(45) Data eliberării certificatului 31.08.2004
(51) Clasificarea internatională 19-08
(54) Indicarea produsului Etichete
(71) Solicitant IMPERIAL VIN S.A., MD
MD-7330, Pleşeni, Cantemir, Republica Moldova
(72) Autor VOLCU Oleg, MD
(73) Titular IMPERIAL VIN S.A., MD
MD-7330, Pleşeni, Cantemir, Republica Moldova
(74) Mandatar autorizat SOCOLOVA Ecaterina, mandatar autorizat, SOCOLOVA & PARTNERS S.R.L.
Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 37, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 26.12.2007; 1/2008
(28) reinnoite - 11 pana la 04.12.2012
Reinnoiri 23.07.2014; 8/2014
(28) reinnoite - 11 pana la 04.12.2017
Reinnoiri 29.01.2018; 2/2018
(28) reinnoite - 3 (5, 6, 11) pana la 04.12.2022

Thumbnail image 2941
Fig. 1.1 - expirat


Thumbnail image 2942
Fig. 1.2 - expirat


Thumbnail image 2943
Fig. 1.3 - expirat


Thumbnail image 2944
Fig. 2.1 - expirat


Thumbnail image 2945
Fig. 2.2 - expirat


Thumbnail image 2946
Fig. 2.3 - expirat


Thumbnail image 2947
Fig. 3.1 - expirat


Thumbnail image 2948
Fig. 3.2 - expirat


Thumbnail image 2949
Fig. 4.1 - expirat


Thumbnail image 2950
Fig. 4.2 - expirat


Thumbnail image 2951
Fig. 4.3 - expirat


Thumbnail image 2952
Fig. 5.1 - înregistrat


Thumbnail image 2953
Fig. 5.2 - înregistrat


Thumbnail image 2954
Fig. 5.3 - înregistrat


Thumbnail image 2955
Fig. 6.1 - înregistrat


Thumbnail image 2956
Fig. 6.2 - înregistrat


Thumbnail image 2957
Fig. 7 - expirat


Thumbnail image 2958
Fig. 8 - expirat


Thumbnail image 2959
Fig. 9 - expirat


Thumbnail image 2960
Fig. 10 - expirat


Thumbnail image 2961
Fig. 11 - înregistrat

24.10.2003 Hotărâre de înregistrare (în parte)
16.07.2004 Certificat de inregistrare
29.01.2018 Certificat de inregistrare
Up