Created with Raphaël 2.1.0 24.09.2003 Atribuirea datei de depozit 29.09.2003 Examinarea preliminara 30.09.2003 Inregistrarea 31.08.2004 Eliberarea certificatului de inregistrare 03.09.2008 Reinnoire 05.02.2015 Reinnoire 14.09.2018 Reinnoire 20.09.2020 24.09.2023 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 522
(15) Data inregistrării 2003-09-30
(18) Data de expirare 2023-09-24
(17) 20
(21) Numărul de depozit f 2003 0086
(22) Data de depozit 2003-09-24
(28) Numărul de desene si modele 1
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 2003-10-31
(45) Data eliberării certificatului 2004-08-31
(51) Clasificarea internatională 09-01
(54) Indicarea produsului Butelie
(71) Solicitant MOLDOVA-VIN, DEPARTAMENT AGROINDUSTRIAL, MD
Bd. Ştefan cel Mare nr.162, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor MIRONESCU Valeriu, MD
(73) Titular MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI MEDIULUI, MD
Str. Constantin Tănase nr. 9, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
Permisiune Nr. 9404 din 2018-08-13
Se acordă: utilizarea denumirii oficiale sau istorice a statului
Modificări Nume, adresa titular
Decizia 2011-01-14 ; 341
Datele inițiale: AGENŢIA AGROINDUSTRIALĂ "MOLDOVA-VIN" , MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 2008-09-03; 10/2008
(28) reinnoite - 1 pana la 2013-09-24
Reinnoiri 2015-02-05; 3/2015
(28) reinnoite - 1 () pana la 2018-09-24
Modificări Nume titular
Decizia 2018-04-25 ; 4642
Datele inițiale: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE AL REPUBLICII MOLDOVA, MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 2018-09-14; 10/2018
(28) reinnoite - 1 () pana la 2023-09-24

Thumbnail image  3488
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image  3489
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image  3490
Fig. 1.3 - înregistrat

30.09.2003 Hotărârea de înregistrare
16.07.2004 Certificat de inregistrare
14.09.2018 Certificat de inregistrare
Up