Created with Raphaël 2.1.0 02.02.2007 Atribuirea datei de depozit 28.04.2007 Examinarea preliminara 27.11.2007 Inregistrarea 31.08.2008 Eliberarea certificatului de inregistrare 09.02.2012 Reinnoire 27.02.2017 Reinnoire 02.02.2022 Expirarea termenului de valabilitate

În perioada de grație


(11) Numărul certificatului 1025
(15) Data inregistrării 27.11.2007
(18) Data de expirare 02.02.2022
(17) 15
(21) Numărul de depozit f 2007 0012
(22) Data de depozit 02.02.2007
(28) Numărul de desene si modele 3
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.12.2007
(45) Data eliberării certificatului 31.08.2008
(51) Clasificarea internatională 09-01; 07-01
(54) Indicarea produsului Recipiente din sticlă, ambalaje
(71) Solicitant ORHEI-VIT S.A., MD
Str. Stejarilor nr. 20, MD-3500, Orhei, Republica Moldova
(72) Autor COVALEVSCAIA Olga, MD
(73) Titular ORHEI-VIT S.A., MD
Str. Stejarilor nr. 20, MD-3500, Orhei, Republica Moldova
(74) Mandatar autorizat CIUBUC Iulia, mandatar autorizat, "BraVeto-F" S.R.L.
Str. Tighina nr. 49, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
Modificări
Reinnoiri 09.02.2012; 3/2012
(28) reinnoite - 3 pana la 02.02.2017
Reinnoiri 27.02.2017; 3/2017
(28) reinnoite - 3 pana la 02.02.2022

Thumbnail image  6663
Fig. 1 - înregistrat


Thumbnail image  6664
Fig. 2 - înregistrat


Thumbnail image  6665
Fig. 3.1 - înregistrat


Thumbnail image  6666
Fig. 3.2 - înregistrat

29.11.2007 Hotărâre de înregistrare (în parte)
11.08.2008 Certificat de inregistrare
Up