Created with Raphaël 2.1.0 21.03.2007 Atribuirea datei de depozit 28.04.2007 Examinarea preliminara 25.10.2007 Inregistrarea 31.07.2008 Eliberarea certificatului de inregistrare 10.04.2012 Reinnoire 26.04.2017 Reinnoire 21.03.2022 Expirarea termenului de valabilitate

În perioada de grație


(11) Numărul certificatului 1018
(15) Data inregistrării 25.10.2007
(18) Data de expirare 21.03.2022
(17) 15
(21) Numărul de depozit f 2007 0022
(22) Data de depozit 21.03.2007
(28) Numărul de desene si modele 2
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 30.11.2007
(45) Data eliberării certificatului 31.07.2008
(51) Clasificarea internatională 09-01
(54) Indicarea produsului Butelii
(71) Solicitant KAVPEN S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
MD-4229, Purcari, Ştefan Vodă, Republica Moldova
(72) Autor BULAI Natalia, MD
(73) Titular KAVPEN S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
MD-4229, Purcari, Ştefan Vodă, Republica Moldova
(74) Mandatar autorizat BUNESCU Marian, mandatar autorizat, "INTELSTART" S.R.L.
Z Tower Business Center, Str. Calea Ieşilor nr. 8, et. 3, of. 6, MD-2069, Chişinău, Republica Moldov
Reinnoiri 10.04.2012; 5/2012
(28) reinnoite - 2 pana la 21.03.2017
Reinnoiri 26.04.2017; 5/2017
(28) reinnoite - 2 pana la 21.03.2022

Thumbnail image  6705
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image  6706
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image  6707
Fig. 1.3 - înregistrat


Thumbnail image  6708
Fig. 2.1 - înregistrat


Thumbnail image  6709
Fig. 2.2 - înregistrat


Thumbnail image  6710
Fig. 2.3 - înregistrat

30.10.2007 Hotărârea de înregistrare
17.06.2008 Certificat de inregistrare
29.06.2017 Certificat de inregistrare
Up