Created with Raphaël 2.1.0 11.06.2007 Atribuirea datei de depozit 03.07.2007 Examinarea preliminara 22.07.2008 Inregistrarea 31.01.2009 Eliberarea certificatului de inregistrare 02.03.2012 Reinnoire 30.06.2017 Reinnoire 11.06.2022 Expirarea termenului de valabilitate

În perioada de grație


(11) Numărul certificatului 1054
(15) Data inregistrării 22.07.2008
(18) Data de expirare 11.06.2022
(17) 15
(21) Numărul de depozit f 2007 0040
(22) Data de depozit 11.06.2007
(28) Numărul de desene si modele 2
(30) Date referitoare la prioritate 4000841, 13.12.2006 - (20) 1, GB;
4000842 , 13.12.2006 - (20) 2 , GB ;
(43) Data publicării cererii 31.03.2008
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.08.2008
(45) Data eliberării certificatului 31.01.2009
(51) Clasificarea internatională 09-02
(54) Indicarea produsului Containere pentru lubrifianţi
(71) Solicitant SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, CH
Baararmatte, 6340 Baar, Elveţia
(72) Autor BLUE Marlin, GB
(73) Titular SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, CH
Baarermatte, 6340 Baar, Elveţia
(74) Mandatar autorizat GLAZUNOV Nicolae, mandatar autorizat, Agenţia TREI G S.A.
Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1, ap. 111, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
Modificări Adresa titular
Decizia 05.12.2008 ; 13942
Datele inițiale: SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, CH
Baararmatte, 6340 Baar, Elveţia
Reinnoiri 02.03.2012; 4/2012
(28) reinnoite - 2 pana la 11.06.2017
Reinnoiri 30.06.2017; 7/2017
(28) reinnoite - 2 pana la 11.06.2022

Thumbnail image 6819
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image 6820
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image 6821
Fig. 1.3 - înregistrat


Thumbnail image 6822
Fig. 1.4 - înregistrat


Thumbnail image 6823
Fig. 1.5 - înregistrat


Thumbnail image 6824
Fig. 1.6 - înregistrat


Thumbnail image 6825
Fig. 2.1 - înregistrat


Thumbnail image 6826
Fig. 2.2 - înregistrat


Thumbnail image 6827
Fig. 2.3 - înregistrat


Thumbnail image 6828
Fig. 2.4 - înregistrat


Thumbnail image 6829
Fig. 2.5 - înregistrat


Thumbnail image 6830
Fig. 2.6 - înregistrat

25.07.2008 Hotărârea de înregistrare
17.12.2008 Certificat de inregistrare
30.06.2017 Certificat de inregistrare
Up