Created with Raphaël 2.1.0 06.07.2007 Atribuirea datei de depozit 31.07.2007 Examinarea preliminara 22.07.2008 Inregistrarea 31.01.2009 Eliberarea certificatului de inregistrare 02.03.2012 Reinnoire 30.06.2017 Reinnoire 06.07.2022 Expirarea termenului de valabilitate

În perioada de grație


(11) Numărul certificatului 1055
(15) Data inregistrării 22.07.2008
(18) Data de expirare 06.07.2022
(17) 15
(21) Numărul de depozit f 2007 0045
(22) Data de depozit 06.07.2007
(28) Numărul de desene si modele 2
(30) Date referitoare la prioritate 4001108, 12.01.2007 - (20) 1, GB;
4001109 , 12.01.2007 - (20) 2 , GB ;
(43) Data publicării cererii 31.03.2008
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.08.2008
(45) Data eliberării certificatului 31.01.2009
(51) Clasificarea internatională 09-02
(54) Indicarea produsului Containere pentru lubrifianţi
(71) Solicitant SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, CH
Baararmatte, 6340 Baar, Elveţia
(72) Autor BLUE Marlin, GB
(73) Titular SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, CH
Baarermatte, 6340 Baar, Elveţia
(74) Mandatar autorizat SKIDAN Natalia, mandatar autorizat, "Inventie-MDV" S.A.
Str. Andrei Doga 2/1, MD-2024, Chişinau, Republica Moldova
Modificări Adresa titular
Decizia 05.12.2008 ; 13941
Datele inițiale: SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, CH
Baararmatte, 6340 Baar, Elveţia
Reinnoiri 02.03.2012; 4/2012
(28) reinnoite - 2 pana la 06.07.2017
Reinnoiri 30.06.2017; 7/2017
(28) reinnoite - 2 pana la 06.07.2022

Thumbnail image 6852
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image 6853
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image 6854
Fig. 1.3 - înregistrat


Thumbnail image 6855
Fig. 1.4 - înregistrat


Thumbnail image 6856
Fig. 1.5 - înregistrat


Thumbnail image 6857
Fig. 1.6 - înregistrat


Thumbnail image 6858
Fig. 2.1 - înregistrat


Thumbnail image 6859
Fig. 2.2 - înregistrat


Thumbnail image 6860
Fig. 2.3 - înregistrat


Thumbnail image 6861
Fig. 2.4 - înregistrat


Thumbnail image 6862
Fig. 2.5 - înregistrat


Thumbnail image 6863
Fig. 2.6 - înregistrat

25.07.2008 Hotărârea de înregistrare
17.12.2008 Certificat de inregistrare
30.06.2017 Certificat de inregistrare
Up