Created with Raphaël 2.1.0 12.12.2007 Atribuirea datei de depozit 29.12.2007 Examinarea preliminara 31.01.2010 Publicarea cererii 30.04.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 28.05.2010 Inregistrarea 31.10.2010 Eliberarea certificatului de inregistrare 19.12.2012 Reinnoire 28.12.2017 Reinnoire 12.12.2022 Expirarea termenului de valabilitate

În perioada de grație


(11) Numărul certificatului 1241
(15) Data inregistrării 28.05.2010
(18) Data de expirare 12.12.2022
(17) 15
(21) Numărul de depozit f 2007 0076
(22) Data de depozit 12.12.2007
(28) Numărul de desene si modele 1
(30) Date referitoare la prioritate 000741525 12.06.2007 EM
(43) Data publicării cererii 31.01.2010
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.07.2010
(45) Data eliberării certificatului 31.10.2010
(46 Data de expirare a termenului de amanare a publicării 31.10.2010
(51) Clasificarea internatională 09-03
(54) Indicarea produsului Pachet pentru ambalarea ţigaretelor
(71) Solicitant BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) LIMITED, GB
Globe House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, Regatul Unit
(72) Autor TABRAH Daniel, GB
(73) Titular BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) LIMITED, GB
Globe House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, Regatul Unit
(74) Mandatar autorizat GLAZUNOV Nicolae, mandatar autorizat, Agenţia TREI G S.A.
Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1, ap. 111, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 19.12.2012; 1/2013
(28) reinnoite - 1 pana la 12.12.2017
Reinnoiri 28.12.2017; 1/2018
(28) reinnoite - 1 pana la 12.12.2022

Thumbnail image  7072
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image  7073
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image  7074
Fig. 1.3 - înregistrat


Thumbnail image  7075
Fig. 1.4 - înregistrat


Thumbnail image  7076
Fig. 1.5 - înregistrat


Thumbnail image  7077
Fig. 1.6 - înregistrat


Thumbnail image  7078
Fig. 1.7 - înregistrat

02.06.2010 Hotărârea de înregistrare
Certificat de inregistrare
28.12.2017 Certificat de inregistrare
Up