Created with Raphaël 2.1.0 27.02.2008 Atribuirea datei de depozit 17.03.2008 Examinarea preliminara 31.08.2008 Publicarea cererii 30.11.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 24.08.2009 Inregistrarea 31.12.2009 Eliberarea certificatului de inregistrare 01.03.2013 Reinnoire 17.04.2018 Reinnoire 27.02.2023 Expirarea termenului de valabilitate

În perioada de grație


(11) Numărul certificatului 1167
(15) Data inregistrării 24.08.2009
(18) Data de expirare 27.02.2023
(17) 15
(21) Numărul de depozit f 2008 0011
(22) Data de depozit 27.02.2008
(28) Numărul de desene si modele 1
(43) Data publicării cererii 31.08.2008
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 30.09.2009
(45) Data eliberării certificatului 31.12.2009
(51) Clasificarea internatională 23-01
(54) Indicarea produsului Cartuş demontabil pentru purificarea apei în condiţii casnice
(71) Solicitant GALUPA Dumitru, MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 123, ap. 9, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor GALUPA Dumitru, MD
(73) Titular GALUPA Dumitru, MD
Str. Studenţilor nr. 9, bloc 20, ap. 41, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(74) Mandatar autorizat SOCOLOVA Ecaterina, mandatar autorizat, SOCOLOVA & PARTNERS S.R.L.
Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 37, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
Cesiune Decizia 07.09.2011 ; 1757
Cedentul: GALUPA Dumitru, MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 123, ap. 9, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 01.03.2013; 4/2013
(28) reinnoite - 1 pana la 27.02.2018
Licența Contractul 1853, 05.04.2012
AUTONEON S.R.L.
Bd. Ştefan cel Mare nr. 123, of. 9, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
1. Licenţă exclusivă.
2. Termenul de acţiune- pînă la 01.05.2021, dar nu mai mare decît termenul de valabilitate al obiectului.
3. Teritoriul de acţiune - Republica Moldova.
radiere Nr. 2680, din 05.08.2015,Se reziliaza contractul de licenta exclusiva nr. 1853 din 05.04-2012.
Cesiune Decizia 20.11.2017 ; 3110
Cedentul: Gomeniuc Vitali, MD
str. Bulgară nr. 31, ap. 7, MD-3112, mun. Bălţii, Republica Moldova
Reinnoiri 17.04.2018; 5/2018
(28) reinnoite - 1 pana la 27.02.2023

Thumbnail image  7220
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image  7221
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image  7222
Fig. 1.3 - înregistrat

24.08.2009 Hotărârea de înregistrare
25.11.2009 Certificat de inregistrare
17.04.2018 Certificat de inregistrare
Up