Created with Raphaël 2.1.0 18.03.2008 Atribuirea datei de depozit 30.05.2008 Examinarea preliminara 31.08.2008 Publicarea cererii 30.11.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 16.03.2009 Inregistrarea 31.07.2009 Eliberarea certificatului de inregistrare 17.04.2013 Reinnoire 17.04.2018 Reinnoire 16.06.2023 Reinnoire 29.05.2024 18.03.2028 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 1119
(15) Data inregistrării 16.03.2009
(18) Data de expirare 18.03.2028
(17) 20
(21) Numărul de depozit f 2008 0023
(22) Data de depozit 18.03.2008
(28) Numărul de desene si modele 1
(43) Data publicării cererii 31.08.2008
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 30.04.2009
(45) Data eliberării certificatului 31.07.2009
(51) Clasificarea internatională 23-01
(54) Indicarea produsului Havuz
(71) Solicitant MILEŞTII MICI, ÎNTREPRINDERE DE STAT, COMBINAT DE VINURI DE CALITATE, MD
MD- 6819, Mileştii Mici, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor MACIUCA Mihail, MD
HACEATUREAN Rafic, MD
(73) Titular MILEŞTII MICI, ÎNTREPRINDERE DE STAT, COMBINAT DE VINURI DE CALITATE , MD
MD-6819, Mileştii Mici, r-nul Ialoveni, Republica Moldova
Reinnoiri 17.04.2013; 5/2013
(28) reinnoite - 1 pana la 18.03.2018
Modificări Adresa titular
Decizia 16.04.2013 ; 4606
Datele inițiale: MILEŞTII MICI, ÎNTREPRINDERE DE STAT, COMBINAT DE VINURI DE CALITATE, MD
MD- 6819, Mileştii Mici, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 17.04.2018; 5/2018
(28) reinnoite - 1 pana la 18.03.2023
Reinnoiri 16.06.2023; 7/2023
(28) reinnoite - 1 pana la 18.03.2028

Thumbnail image  7282
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image  7283
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image  7284
Fig. 1.3 - înregistrat

18.03.2009 Hotărârea de înregistrare
26.06.2009 Certificat de inregistrare
17.04.2018 Certificat de inregistrare
16.06.2023 Certificat de inregistrare
Up