Created with Raphaël 2.1.0 07.12.2010 Atribuirea datei de depozit 03.01.2011 Examinarea preliminara 28.02.2011 Publicarea cererii 31.05.2011 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 15.06.2011 Inregistrarea 31.10.2011 Eliberarea certificatului de inregistrare 30.11.2015 Reinnoire 07.12.2020 Expirarea termenului de valabilitate

În perioada de grație


(11) Numărul certificatului 1333
(15) Data inregistrării 2011-06-15
(18) Data de expirare 2020-12-07
(17) 10
(21) Numărul de depozit f 2010 0098
(22) Data de depozit 2010-12-07
(28) Numărul de desene si modele 3
(43) Data publicării cererii 2011-02-28
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 2011-07-31
(45) Data eliberării certificatului 2011-10-31
(51) Clasificarea internatională 19-08
(54) Indicarea produsului Etichete
(71) Solicitant RENAISSANCE PERFECT S.R.L., ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL STRĂIN, MD
Str. Chişinău nr. 94 "A", MD-2084, Cricova, Republica Moldova
(73) Titular RENAISSANCE PERFECT S.R.L., ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL STRĂIN, MD
Str. Chişinău nr. 94 "A", MD-2084, Cricova, Republica Moldova
(74) Mandatar autorizat COTRUŢA Leonid, mandatar autorizat,
Str. Ceucari nr. 10, bloc 1, ap. 57, MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 2015-11-30; 12/2015
(28) reinnoite - 3 () pana la 2020-12-07

Thumbnail image  9234
Fig. 1 - înregistrat


Thumbnail image  9235
Fig. 2 - înregistrat


Thumbnail image  9236
Fig. 3 - înregistrat

23.06.2011 Hotărârea de înregistrare
13.09.2011 Certificat de inregistrare
Up