Created with Raphaël 2.1.0 22.02.2012 Atribuirea datei de depozit 29.02.2012 Examinarea preliminara 30.04.2012 Publicarea cererii 31.07.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 26.10.2012 Inregistrarea 28.02.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 18.01.2017 Reinnoire 22.02.2022 Expirarea termenului de valabilitate

În perioada de grație


(11) Numărul certificatului 1401
(15) Data inregistrării 26.10.2012
(18) Data de expirare 22.02.2022
(17) 10
(21) Numărul de depozit f 2012 0011
(22) Data de depozit 22.02.2012
(28) Numărul de desene si modele 1
(43) Data publicării cererii 30.04.2012
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 30.11.2012
(45) Data eliberării certificatului 28.02.2013
(51) Clasificarea internatională 02-04
(54) Indicarea produsului Talpă
(71) Solicitant BECHER Valeriu, MD
Str. Maţnev nr. 3, ap. 59, MD-3200, Bender, Republica Moldova
(72) Autor BECHER Valeriu, MD
(73) Titular BECHER Valeriu, MD
Str. Maţnev nr. 3, ap. 59, MD-3200, Bender, Republica Moldova
Reinnoiri 18.01.2017; 2/2017
(28) reinnoite - 1 pana la 22.02.2022

Thumbnail image  11788
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image  11789
Fig. 1.2 - înregistrat

29.10.2012 Hotărârea de înregistrare
16.01.2013 Certificat de inregistrare
Up