Created with Raphaël 2.1.0 24.02.2012 Atribuirea datei de depozit 29.02.2012 Examinarea preliminara 30.04.2012 Publicarea cererii 31.07.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 16.10.2012 Inregistrarea 28.02.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 09.03.2017 Reinnoire 24.02.2022 Expirarea termenului de valabilitate

În perioada de grație


(11) Numărul certificatului 1402
(15) Data inregistrării 16.10.2012
(18) Data de expirare 24.02.2022
(17) 10
(21) Numărul de depozit f 2012 0013
(22) Data de depozit 24.02.2012
(28) Numărul de desene si modele 1
(43) Data publicării cererii 30.04.2012
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 30.11.2012
(45) Data eliberării certificatului 28.02.2013
(51) Clasificarea internatională 19-06
(54) Indicarea produsului Instrument de scris
(71) Solicitant ERICH KRAUSE FINLAND OY, FI
HENRY FORDIN KATU 5 N, 00150 HELSINKI, Finlanda
(72) Autor BELOGLAZOV Dmitry Aleksandrovich, RU
(73) Titular ERICH KRAUSE FINLAND OY, FI
HENRY FORDIN KATU 5 N, 00150 HELSINKI, Finlanda
(74) Mandatar autorizat GLAZUNOV Nicolae, mandatar autorizat, Agenţia TREI G S.A.
Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1, ap. 111, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 09.03.2017; 4/2017
(28) reinnoite - 1 pana la 24.02.2022

Thumbnail image  11793
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image  11794
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image  11795
Fig. 1.3 - înregistrat


Thumbnail image  11796
Fig. 1.4 - înregistrat


Thumbnail image  11797
Fig. 1.5 - înregistrat


Thumbnail image  11798
Fig. 1.6 - înregistrat

16.10.2012 Hotărârea de înregistrare
16.01.2013 Certificat de inregistrare
Up