Created with Raphaël 2.1.0 29.02.2012 Atribuirea datei de depozit 30.03.2012 Examinarea preliminara 31.05.2012 Publicarea cererii 31.08.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 29.11.2012 Inregistrarea 31.03.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 17.02.2017 Reinnoire 28.02.2022 Expirarea termenului de valabilitate

În perioada de grație


(11) Numărul certificatului 1412
(15) Data inregistrării 29.11.2012
(18) Data de expirare 28.02.2022
(17) 10
(21) Numărul de depozit f 2012 0019
(22) Data de depozit 29.02.2012
(28) Numărul de desene si modele 4
(43) Data publicării cererii 31.05.2012
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.12.2012
(45) Data eliberării certificatului 31.03.2013
(51) Clasificarea internatională 32-00
(54) Indicarea produsului Ornamentaţie pentru sticlă şi porţelan
(71) Solicitant LÎSÎI Valeriu, MD
Str. N. Titulescu nr. 1, bl. 2, ap. 19, MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor LÎSÎI Valeriu, MD
(73) Titular LÎSÎI Valeriu, MD
Str. N. Titulescu nr. 1, bl. 2, ap. 19, MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(74) Mandatar autorizat LAŞCO Natalia, mandatar autorizat, FS Patent S.R.L.,
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfint 134, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 17.02.2017; 3/2017
(28) reinnoite - 4 pana la 28.02.2022

Thumbnail image  11853
Fig. 1 - înregistrat


Thumbnail image  11854
Fig. 2 - înregistrat


Thumbnail image  11855
Fig. 3 - înregistrat


Thumbnail image  11856
Fig. 4 - înregistrat

30.11.2012 Hotărârea de înregistrare
11.02.2013 Certificat de inregistrare
Up