Created with Raphaël 2.1.0 01.03.2012 Atribuirea datei de depozit 30.03.2012 Examinarea preliminara 30.06.2012 Publicarea cererii 30.09.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 24.01.2013 Inregistrarea 31.05.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 27.02.2017 Reinnoire 01.03.2022 Expirarea termenului de valabilitate

În perioada de grație


(11) Numărul certificatului 1416
(15) Data inregistrării 24.01.2013
(18) Data de expirare 01.03.2022
(17) 10
(21) Numărul de depozit f 2012 0021
(22) Data de depozit 01.03.2012
(28) Numărul de desene si modele 1
(43) Data publicării cererii 30.06.2012
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 28.02.2013
(45) Data eliberării certificatului 31.05.2013
(51) Clasificarea internatională 09-05; 19-08
(54) Indicarea produsului Grafică pentru ambalaj
(71) Solicitant CDM CRIST S.R.L., MD
Str-la Plaiului 2, nr. 14, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor DANILOVA Valentina, MD
(73) Titular CDM CRIST S.R.L., MD
Str-la Plaiului 2, nr. 14, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 27.02.2017; 3/2017
(28) reinnoite - 1 pana la 01.03.2022

Thumbnail image  11874
Fig. 1 - înregistrat

24.01.2013 Hotărârea de înregistrare
11.04.2013 Certificat de inregistrare
Up