Created with Raphaël 2.1.0 29.03.2012 Atribuirea datei de depozit 27.04.2012 Examinarea preliminara 30.06.2012 Publicarea cererii 30.09.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 31.07.2013 Inregistrarea 31.05.2015 Eliberarea certificatului de inregistrare 26.04.2017 Reinnoire 29.03.2022 Expirarea termenului de valabilitate

În perioada de grație


(11) Numărul certificatului 1472
(15) Data inregistrării 31.07.2013
(18) Data de expirare 29.03.2022
(17) 10
(21) Numărul de depozit f 2012 0034
(22) Data de depozit 29.03.2012
(28) Numărul de desene si modele 81
81, 48 - inregistrate(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 70, 71, 72, 73, 74, 75), 33 - respinse(1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 21, 22, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 76, 77, 78, 79, 80, 81)
(43) Data publicării cererii 30.06.2012
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.08.2013
(45) Data eliberării certificatului 31.05.2015
(51) Clasificarea internatională 06-13; 20-03
(54) Indicarea produsului Huse cu panouri publicitare pentru scaune
(71) Solicitant VALAC Denis, MD
Str. Maria Drăgan nr. 26, bloc 2, ap. 58, MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor VALAC Denis, MD
(73) Titular VALAC Denis, MD
Str. Maria Drăgan nr. 26, bloc 2, ap. 58, MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
Contestații 4591; 30-09-13 împotriva înregistrării DMI
Contestatarul - TIMOFEEV Dmitrii, EFIMENCO Vladislav Chişinău
1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Hotărârea Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale din 2013.07.31.
3. Se transmite dosarul în Departamentul Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru continuarea procedurilor.
Data hotararii - 20-01-15
Comisia de Contestatii
Reinnoiri 26.04.2017; 5/2017
(28) reinnoite - 48 pana la 29.03.2022

Thumbnail image 12641
Fig. 1 - respins


Thumbnail image 12642
Fig. 2 - respins


Thumbnail image 12643
Fig. 3 - respins


Thumbnail image 12644
Fig. 4 - respins


Thumbnail image 12645
Fig. 5 - respins


Thumbnail image 12646
Fig. 6 - înregistrat


Thumbnail image 12647
Fig. 7 - înregistrat


Thumbnail image 12648
Fig. 8 - înregistrat


Thumbnail image 12649
Fig. 9 - înregistrat


Thumbnail image 12650
Fig. 10 - înregistrat


Thumbnail image 12651
Fig. 11 - înregistrat


Thumbnail image 12652
Fig. 12 - înregistrat


Thumbnail image 12653
Fig. 13 - înregistrat


Thumbnail image 12654
Fig. 14 - înregistrat


Thumbnail image 12655
Fig. 15 - înregistrat


Thumbnail image 12656
Fig. 16 - înregistrat


Thumbnail image 12657
Fig. 17 - înregistrat


Thumbnail image 12658
Fig. 18 - înregistrat


Thumbnail image 12659
Fig. 19 - respins


Thumbnail image 12660
Fig. 20 - respins


Thumbnail image 12661
Fig. 21 - respins


Thumbnail image 12662
Fig. 22 - respins


Thumbnail image 12663
Fig. 23 - înregistrat


Thumbnail image 12664
Fig. 24 - înregistrat


Thumbnail image 12665
Fig. 25 - înregistrat


Thumbnail image 12666
Fig. 26 - înregistrat


Thumbnail image 12667
Fig. 27 - înregistrat


Thumbnail image 12668
Fig. 28 - înregistrat


Thumbnail image 12669
Fig. 29 - înregistrat


Thumbnail image 12670
Fig. 30 - înregistrat


Thumbnail image 12671
Fig. 31 - înregistrat


Thumbnail image 12672
Fig. 32 - înregistrat


Thumbnail image 12673
Fig. 33 - înregistrat


Thumbnail image 12674
Fig. 34 - înregistrat


Thumbnail image 12675
Fig. 35 - înregistrat


Thumbnail image 12676
Fig. 36 - înregistrat


Thumbnail image 12677
Fig. 37 - înregistrat


Thumbnail image 12678
Fig. 38 - înregistrat


Thumbnail image 12679
Fig. 39 - înregistrat


Thumbnail image 12680
Fig. 40 - înregistrat


Thumbnail image 12681
Fig. 41 - înregistrat


Thumbnail image 12682
Fig. 42 - înregistrat


Thumbnail image 12683
Fig. 43 - înregistrat


Thumbnail image 12684
Fig. 44 - înregistrat


Thumbnail image 12685
Fig. 45 - înregistrat


Thumbnail image 12686
Fig. 46 - respins


Thumbnail image 12687
Fig. 47 - respins


Thumbnail image 12688
Fig. 48 - respins


Thumbnail image 12689
Fig. 49 - respins


Thumbnail image 12690
Fig. 50 - respins


Thumbnail image 12691
Fig. 51 - respins


Thumbnail image 12692
Fig. 52 - respins


Thumbnail image 12693
Fig. 53 - respins


Thumbnail image 12694
Fig. 54 - respins


Thumbnail image 12695
Fig. 55 - respins


Thumbnail image 12696
Fig. 56 - respins


Thumbnail image 12697
Fig. 57 - respins


Thumbnail image 12698
Fig. 58 - înregistrat


Thumbnail image 12699
Fig. 59 - înregistrat


Thumbnail image 12700
Fig. 60 - înregistrat


Thumbnail image 12701
Fig. 61 - înregistrat


Thumbnail image 12702
Fig. 62 - înregistrat


Thumbnail image 12703
Fig. 63 - înregistrat


Thumbnail image 12704
Fig. 64 - respins


Thumbnail image 12705
Fig. 65 - respins


Thumbnail image 12706
Fig. 66 - respins


Thumbnail image 12707
Fig. 67 - respins


Thumbnail image 12708
Fig. 68 - respins


Thumbnail image 12709
Fig. 69 - respins


Thumbnail image 12710
Fig. 70 - înregistrat


Thumbnail image 12711
Fig. 71 - înregistrat


Thumbnail image 12712
Fig. 72 - înregistrat


Thumbnail image 12713
Fig. 73 - înregistrat


Thumbnail image 12714
Fig. 74 - înregistrat


Thumbnail image 12715
Fig. 75 - înregistrat


Thumbnail image 12716
Fig. 76 - respins


Thumbnail image 12717
Fig. 77 - respins


Thumbnail image 12718
Fig. 78 - respins


Thumbnail image 12719
Fig. 79 - respins


Thumbnail image 12720
Fig. 80 - respins


Thumbnail image 12721
Fig. 81 - respins

31.07.2013 Hotărâre de înregistrare (în parte)
Certificat de inregistrare
06.04.2015 Certificat de inregistrare
29.06.2017 Certificat de inregistrare
Up