Created with Raphaël 2.1.0 19.04.2012 Atribuirea datei de depozit 31.05.2012 Examinarea preliminara 28.02.2013 Publicarea cererii 31.05.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 26.07.2013 Inregistrarea 30.11.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 26.04.2017 Reinnoire 19.04.2022 Expirarea termenului de valabilitate

În perioada de grație


(11) Numărul certificatului 1478
(15) Data inregistrării 26.07.2013
(18) Data de expirare 19.04.2022
(17) 10
(21) Numărul de depozit f 2012 0037
(22) Data de depozit 19.04.2012
(28) Numărul de desene si modele 1
(43) Data publicării cererii 28.02.2013
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.08.2013
(45) Data eliberării certificatului 30.11.2013
(51) Clasificarea internatională 32-00
(54) Indicarea produsului Simbol grafic
(71) Solicitant THE COCA-COLA COMPANY, US
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, Statele Unite ale Americii
(73) Titular THE COCA-COLA COMPANY, US
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, Statele Unite ale Americii
(74) Mandatar autorizat SOCOLOVA Ecaterina, mandatar autorizat, SOCOLOVA & PARTNERS S.R.L.
Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 37, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 26.04.2017; 5/2017
(28) reinnoite - 1 pana la 19.04.2022

Thumbnail image  12724
Fig. 1 - înregistrat

26.07.2013 Hotărârea de înregistrare
Certificat de inregistrare
29.06.2017 Certificat de inregistrare
Up