Created with Raphaël 2.1.0 24.04.2012 Atribuirea datei de depozit 31.05.2012 Examinarea preliminara 31.08.2012 Publicarea cererii 30.11.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 21.02.2013 Inregistrarea 30.06.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 26.04.2017 Reinnoire 24.04.2022 Expirarea termenului de valabilitate

În perioada de grație


(11) Numărul certificatului 1426
(15) Data inregistrării 21.02.2013
(18) Data de expirare 24.04.2022
(17) 10
(21) Numărul de depozit f 2012 0039
(22) Data de depozit 24.04.2012
(28) Numărul de desene si modele 1
(43) Data publicării cererii 31.08.2012
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.03.2013
(45) Data eliberării certificatului 30.06.2013
(51) Clasificarea internatională 32-00
(54) Indicarea produsului Simbol grafic
(71) Solicitant THE COCA-COLA COMPANY, US
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, Statele Unite ale Americii
(73) Titular THE COCA-COLA COMPANY, US
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, Statele Unite ale Americii
(74) Mandatar autorizat SOCOLOVA Ecaterina, mandatar autorizat, SOCOLOVA & PARTNERS S.R.L.
Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 37, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 26.04.2017; 5/2017
(28) reinnoite - 1 pana la 24.04.2022

Thumbnail image  12726
Fig. 1 - înregistrat

21.02.2013 Hotărârea de înregistrare
17.05.2013 Certificat de inregistrare
29.06.2017 Certificat de inregistrare
Up