Created with Raphaël 2.1.0 03.05.2012 Atribuirea datei de depozit 31.05.2012 Examinarea preliminara 31.08.2012 Publicarea cererii 30.11.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 21.02.2013 Inregistrarea 30.06.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 27.02.2017 Reinnoire 03.05.2022 Expirarea termenului de valabilitate

În perioada de grație


(11) Numărul certificatului 1421
(15) Data inregistrării 21.02.2013
(18) Data de expirare 03.05.2022
(17) 10
(21) Numărul de depozit f 2012 0043
(22) Data de depozit 03.05.2012
(28) Numărul de desene si modele 1
(43) Data publicării cererii 31.08.2012
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.03.2013
(45) Data eliberării certificatului 30.06.2013
(51) Clasificarea internatională 09-05
(54) Indicarea produsului Grafică pentru ambalaj
(71) Solicitant CDM CRIST S.R.L., MD
Str-la Plaiului 2 nr. 14, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor DANILOVA Valentina, MD
(73) Titular CDM CRIST S.R.L., MD
Str-la Plaiului 2 nr. 14, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 27.02.2017; 3/2017
(28) reinnoite - 1 pana la 03.05.2022

Thumbnail image  12735
Fig. 1 - înregistrat

21.02.2013 Hotărârea de înregistrare
17.05.2013 Certificat de inregistrare
Up