Created with Raphaël 2.1.0 05.05.2012 Atribuirea datei de depozit 31.05.2012 Examinarea preliminara 31.08.2012 Publicarea cererii 30.11.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 21.02.2013 Inregistrarea 30.06.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 30.06.2017 Reinnoire 05.05.2022 Expirarea termenului de valabilitate

În perioada de grație


(11) Numărul certificatului 1427
(15) Data inregistrării 21.02.2013
(18) Data de expirare 05.05.2022
(17) 10
(21) Numărul de depozit f 2012 0044
(22) Data de depozit 05.05.2012
(28) Numărul de desene si modele 1
(43) Data publicării cererii 31.08.2012
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.03.2013
(45) Data eliberării certificatului 30.06.2013
(51) Clasificarea internatională 32-00
(54) Indicarea produsului Simbol grafic
(71) Solicitant THE COCA-COLA COMPANY, US
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, Statele Unite ale Americii
(73) Titular THE COCA-COLA COMPANY, US
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, Statele Unite ale Americii
(74) Mandatar autorizat SOCOLOVA Ecaterina, mandatar autorizat, SOCOLOVA & PARTNERS S.R.L.
Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 37, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 30.06.2017; 7/2017
(28) reinnoite - 1 pana la 05.05.2022

Thumbnail image  12736
Fig. 1 - înregistrat

21.02.2013 Hotărârea de înregistrare
17.05.2013 Certificat de inregistrare
30.06.2017 Certificat de inregistrare
Up