Created with Raphaël 2.1.0 04.06.2012 Atribuirea datei de depozit 29.06.2012 Examinarea preliminara 30.09.2012 Publicarea cererii 31.12.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 08.05.2013 Inregistrarea 30.09.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 30.06.2017 Reinnoire 04.06.2022 Expirarea termenului de valabilitate

În perioada de grație


(11) Numărul certificatului 1451
(15) Data inregistrării 08.05.2013
(18) Data de expirare 04.06.2022
(17) 10
(21) Numărul de depozit f 2012 0056
(22) Data de depozit 04.06.2012
(28) Numărul de desene si modele 14
(43) Data publicării cererii 30.09.2012
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 30.06.2013
(45) Data eliberării certificatului 30.09.2013
(51) Clasificarea internatională 02-04
(54) Indicarea produsului Încălţăminte, tălpi
(71) Solicitant BECHER Valeriu, MD
Str. Maţnev nr. 3, ap. 59, MD-3200, Bender, Republica Moldova
(72) Autor BECHER Valeriu, MD
(73) Titular BECHER Valeriu, MD
Str. Maţnev nr. 3, ap. 59, MD-3200, Bender, Republica Moldova
Reinnoiri 30.06.2017; 7/2017
(28) reinnoite - 14 pana la 04.06.2022

Thumbnail image 12769
Fig. 1 - înregistrat


Thumbnail image 12770
Fig. 2 - înregistrat


Thumbnail image 12771
Fig. 3 - înregistrat


Thumbnail image 12772
Fig. 4 - înregistrat


Thumbnail image 12773
Fig. 5 - înregistrat


Thumbnail image 12774
Fig. 6 - înregistrat


Thumbnail image 12775
Fig. 7 - înregistrat


Thumbnail image 12776
Fig. 8 - înregistrat


Thumbnail image 12777
Fig. 9 - înregistrat


Thumbnail image 12778
Fig. 10 - înregistrat


Thumbnail image 12779
Fig. 11 - înregistrat


Thumbnail image 12780
Fig. 12 - înregistrat


Thumbnail image 12781
Fig. 13.1 - înregistrat


Thumbnail image 12782
Fig. 13.2 - înregistrat


Thumbnail image 12783
Fig. 14.1 - înregistrat


Thumbnail image 12784
Fig. 14.2 - înregistrat

08.05.2013 Hotărârea de înregistrare
02.08.2013 Certificat de inregistrare
30.06.2017 Certificat de inregistrare
Up