Created with Raphaël 2.1.0 13.07.2012 Atribuirea datei de depozit 30.07.2012 Examinarea preliminara 30.09.2012 Publicarea cererii 31.12.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 28.03.2013 Inregistrarea 31.07.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 30.06.2017 Reinnoire 13.07.2022 Expirarea termenului de valabilitate

În perioada de grație


(11) Numărul certificatului 1434
(15) Data inregistrării 28.03.2013
(18) Data de expirare 13.07.2022
(17) 10
(21) Numărul de depozit f 2012 0071
(22) Data de depozit 13.07.2012
(28) Numărul de desene si modele 4
(43) Data publicării cererii 30.09.2012
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 30.04.2013
(45) Data eliberării certificatului 31.07.2013
(51) Clasificarea internatională 14-04
(54) Indicarea produsului Interfeţe grafice pentru utilizatori
(71) Solicitant AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD
Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(73) Titular AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD
Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 30.06.2017; 7/2017
(28) reinnoite - 2 (3, 4) pana la 13.07.2022

Thumbnail image  12839
Fig. 1 - expirat


Thumbnail image  12840
Fig. 2 - expirat


Thumbnail image  12841
Fig. 3 - înregistrat


Thumbnail image  12842
Fig. 4 - înregistrat

28.03.2013 Hotărârea de înregistrare
12.06.2013 Certificat de inregistrare
30.06.2017 Certificat de inregistrare
Up