Created with Raphaël 2.1.0 08.08.2012 Atribuirea datei de depozit 20.09.2012 Examinarea preliminara 30.11.2012 Publicarea cererii 28.02.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 27.02.2014 Inregistrarea 31.07.2014 Eliberarea certificatului de inregistrare 30.08.2017 Reinnoire 08.08.2022 Expirarea termenului de valabilitate

În perioada de grație


(11) Numărul certificatului 1554
(15) Data inregistrării 27.02.2014
(18) Data de expirare 08.08.2022
(17) 10
(21) Numărul de depozit f 2012 0078
(22) Data de depozit 08.08.2012
(28) Numărul de desene si modele 2
(43) Data publicării cererii 30.11.2012
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.03.2014
(45) Data eliberării certificatului 31.07.2014
(51) Clasificarea internatională 19-08
(54) Indicarea produsului Motive decorative pentru ambalaje
(71) Solicitant ORHEI-VIT S.A., MD
Str. Mesager nr. 16, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(73) Titular ORHEI-VIT S.A., MD
Str. Mesager nr. 16, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
Contestații 4675; 03-10-13 împotriva Hotărîrii de respingere a cererii de înregistrare a DMI
Contestatarul - S. A. "ORHEI-VIT" Str. Industriala, nr. 40, MD-2023, mun. Chişinău, Republica Moldova
1. Se acceptă revendicarea contestatarului în temeiul scrisorii de acord prezentate.
2. Se abrogă Hotărîrea Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale din 2013.09.24 şi se acceptă înregistrarea desenului, modelului industrial conform cererii nr. depozit f 2012 0078 din 2012.08.08.
3. Se transmite dosarul în Departamentul Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru continuarea procedurilo Data hotararii - 27-02-14
Comisia de Contestatii
Reinnoiri 30.08.2017; 9/2017
(28) reinnoite - 2 pana la 08.08.2022

Thumbnail image  12904
Fig. 1 - înregistrat


Thumbnail image  12905
Fig. 2 - înregistrat

24.09.2013 Hotărârea de respingere a cererii
12.06.2014 Certificat de inregistrare
30.08.2017 Certificat de inregistrare
Up