Created with Raphaël 2.1.0 24.08.2012 Atribuirea datei de depozit 30.08.2012 Examinarea preliminara 30.11.2012 Publicarea cererii 28.02.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 10.04.2013 Inregistrarea 31.08.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 31.07.2017 Reinnoire 10.08.2022 24.08.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 1450
(15) Data inregistrării 10.04.2013
(18) Data de expirare 24.08.2022
(17) 10
(21) Numărul de depozit f 2012 0083
(22) Data de depozit 24.08.2012
(28) Numărul de desene si modele 1
(43) Data publicării cererii 30.11.2012
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.05.2013
(45) Data eliberării certificatului 31.08.2013
(51) Clasificarea internatională 19-08
(54) Indicarea produsului Etichetă
(71) Solicitant TM INVESTMENT SP. Z O.O., PL
Ul. Debicka 44, 39-207 Brzeznica, Polonia
(72) Autor TROJANOWSKI Marcin, PL
(73) Titular TM INVESTMENT SP. Z O.O., PL
Ul. Debicka 44, 39-207 Brzeznica, Polonia
(74) Mandatar autorizat SIMANENKOVA Tatiana, mandatar autorizat, "Inventie-MDV" S.A.
Str. Andrei Doga 2/1, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 31.07.2017; 8/2017
(28) reinnoite - 1 pana la 24.08.2022

Thumbnail image  12951
Fig. 1 - înregistrat

10.04.2013 Hotărârea de înregistrare
05.07.2013 Certificat de inregistrare
31.07.2017 Certificat de inregistrare
Up