Created with Raphaël 2.1.0 18.09.2012 Atribuirea datei de depozit 28.09.2012 Examinarea preliminara 31.01.2013 Publicarea cererii 30.04.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 11.10.2013 Inregistrarea 28.02.2014 Eliberarea certificatului de inregistrare 30.06.2017 Reinnoire 12.08.2022 18.09.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 1498
(15) Data inregistrării 11.10.2013
(18) Data de expirare 18.09.2022
(17) 10
(21) Numărul de depozit f 2012 0090
(22) Data de depozit 18.09.2012
(28) Numărul de desene si modele 9
9, 8 - inregistrate(1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9), 1 - respinse(7)
(43) Data publicării cererii 31.01.2013
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 30.11.2013
(45) Data eliberării certificatului 28.02.2014
(51) Clasificarea internatională 06-01
(54) Indicarea produsului Paturi-divane
Sechestru De la 11.11.2021 pînă la 23.11.2021;
(71) Solicitant CONFORT S.R.L., FIRMĂ DE PRODUCŢIE ŞI COMERŢ, MD
Str. Mesager nr. 19, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor ***
(73) Titular CONFORT S.R.L., FIRMĂ DE PRODUCŢIE ŞI COMERŢ, MD
Str. Mesager nr. 19, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 30.06.2017; 7/2017
(28) reinnoite - 8 pana la 18.09.2022

Thumbnail image 12976
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image 12977
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image 12978
Fig. 2.1 - înregistrat


Thumbnail image 12979
Fig. 2.2 - înregistrat


Thumbnail image 12980
Fig. 3.1 - înregistrat


Thumbnail image 12981
Fig. 3.2 - înregistrat


Thumbnail image 12982
Fig. 4.1 - înregistrat


Thumbnail image 12983
Fig. 4.2 - înregistrat


Thumbnail image 12984
Fig. 5.1 - înregistrat


Thumbnail image 12985
Fig. 5.2 - înregistrat


Thumbnail image 12986
Fig. 6.1 - înregistrat


Thumbnail image 12987
Fig. 6.2 - înregistrat


Thumbnail image 12988
Fig. 7 - respins


Thumbnail image 12989
Fig. 8.1 - înregistrat


Thumbnail image 12990
Fig. 8.2 - înregistrat


Thumbnail image 12991
Fig. 9.1 - înregistrat


Thumbnail image 12992
Fig. 9.2 - înregistrat

11.10.2013 Hotărâre de înregistrare (în parte)
20.01.2014 Certificat de inregistrare
30.06.2017 Certificat de inregistrare
Up