Created with Raphaël 2.1.0 28.09.2012 Atribuirea datei de depozit 31.10.2012 Examinarea preliminara 30.06.2013 Publicarea cererii 30.09.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 16.10.2013 Inregistrarea 31.03.2014 Eliberarea certificatului de inregistrare 31.07.2017 Reinnoire 28.09.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Expirat


(11) Numărul certificatului 1499
(15) Data inregistrării 16.10.2013
(18) Data de expirare 28.09.2022
(17) 10
(21) Numărul de depozit f 2012 0094
(22) Data de depozit 28.09.2012
(28) Numărul de desene si modele 5
16.05.2013, 1 - retrase(5)
16.10.2013 - inregistrat
(43) Data publicării cererii 30.06.2013
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 30.11.2013
(45) Data eliberării certificatului 31.03.2014
(51) Clasificarea internatională 06-03; 20-03
(54) Indicarea produsului Mobilier publicitar pentru comercializarea taloanelor şi cartelelor de benzină
(71) Solicitant JULEA Sergiu, MD
Str. Nadejda Russo nr. 7, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor JULEA Sergiu, MD
(73) Titular JULEA Sergiu, MD
Str. Nadejda Russo nr. 7, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(74) Mandatar autorizat SÎSOEVA Valentina, mandatar autorizat
Bd. Gagarina nr. 1, ap. 63, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 31.07.2017; 8/2017
(28) reinnoite - 4 pana la 28.09.2022

Thumbnail image  12882
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image  12883
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image  12884
Fig. 2.1 - înregistrat


Thumbnail image  12885
Fig. 2.2 - înregistrat


Thumbnail image  12886
Fig. 3.1 - înregistrat


Thumbnail image  12887
Fig. 3.2 - înregistrat


Thumbnail image  12888
Fig. 4.1 - înregistrat


Thumbnail image  12889
Fig. 4.2 - înregistrat

16.10.2013 Hotărârea de înregistrare
10.02.2014 Certificat de inregistrare
31.07.2017 Certificat de inregistrare
Up