Created with Raphaël 2.1.0 02.10.2012 Atribuirea datei de depozit 31.10.2012 Examinarea preliminara 31.12.2012 Publicarea cererii 31.03.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 07.06.2013 Inregistrarea 31.10.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 28.09.2017 Reinnoire 02.10.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Expirat


(11) Numărul certificatului 1457
(15) Data inregistrării 07.06.2013
(18) Data de expirare 02.10.2022
(17) 10
(21) Numărul de depozit f 2012 0095
(22) Data de depozit 02.10.2012
(28) Numărul de desene si modele 1
(43) Data publicării cererii 31.12.2012
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.07.2013
(45) Data eliberării certificatului 31.10.2013
(51) Clasificarea internatională 06-01
(54) Indicarea produsului Pat - divan
(71) Solicitant ICAM S.A., ÎNTREPRINDERE DE PRODUCŢIE ŞI COMERŢ, MD
Str. Tighina nr. 65, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor TODOROV Oleg, MD
(73) Titular ICAM S.A., ÎNTREPRINDERE DE PRODUCŢIE ŞI COMERŢ, MD
Str. Tighina nr. 65, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(74) Mandatar autorizat SÎSOEVA Valentina, mandatar autorizat
Bd. Gagarina nr. 1, ap. 63, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 28.09.2017; 10/2017
(28) reinnoite - 1 pana la 02.10.2022

Thumbnail image  13015
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image  13016
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image  13017
Fig. 1.3 - înregistrat


Thumbnail image  13018
Fig. 1.4 - înregistrat

07.06.2013 Hotărârea de înregistrare
11.09.2013 Certificat de inregistrare
28.09.2017 Certificat de inregistrare
Up