Created with Raphaël 2.1.0 30.10.2012 Atribuirea datei de depozit 03.12.2012 Examinarea preliminara 31.01.2013 Publicarea cererii 30.04.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 13.06.2013 Inregistrarea 31.10.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 29.01.2018 Reinnoire 30.10.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Expirat


(11) Numărul certificatului 1468
(15) Data inregistrării 13.06.2013
(18) Data de expirare 30.10.2022
(17) 10
(21) Numărul de depozit f 2012 0099
(22) Data de depozit 30.10.2012
(28) Numărul de desene si modele 4
(30) Date referitoare la prioritate 002085183 08.08.2012 EM
(43) Data publicării cererii 31.01.2013
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.07.2013
(45) Data eliberării certificatului 31.10.2013
(51) Clasificarea internatională 19-08
(54) Indicarea produsului Etichete
(71) Solicitant MASPEX-GMW SP. Z O.O. S.K.A., PL
Ul. Chopina 10. 34-100 Wadowice, Polonia
(72) Autor KOCJAN Dorota, PL
(73) Titular Grupa Maspex Sp. z o. o. Sp. k., PL
Ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice, Polonia
(74) Mandatar autorizat GLAZUNOV Nicolae, mandatar autorizat, Agenţia TREI G S.A.
Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1, ap. 111, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 29.01.2018; 2/2018
(28) reinnoite - 4 pana la 30.10.2022
Modificări Nume titular
Decizia 08.12.2017 ; 13772
Datele inițiale: MASPEX-GMW SP. Z O.O. S.K.A., PL
Ul. Chopina 10. 34-100 Wadowice, Polonia
Cesiune Decizia 19.12.2017 ; 3133
Cedentul: MASPEX-GMW SP. Z O.O. SP. K, PL
Ul. Chopina 10. 34-100 Wadowice, Polonia

Thumbnail image  13025
Fig. 1 - înregistrat


Thumbnail image  13026
Fig. 2 - înregistrat


Thumbnail image  13027
Fig. 3 - înregistrat


Thumbnail image  13028
Fig. 4 - înregistrat

13.06.2013 Hotărârea de înregistrare
11.09.2013 Certificat de inregistrare
29.01.2018 Certificat de inregistrare
Up