Created with Raphaël 2.1.0 13.11.2012 Atribuirea datei de depozit 22.11.2012 Examinarea preliminara 31.01.2013 Publicarea cererii 30.04.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 24.06.2013 Inregistrarea 31.10.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 28.11.2017 Reinnoire 21.03.2023 Reinnoire 25.05.2024 13.11.2027 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 1462
(15) Data inregistrării 24.06.2013
(18) Data de expirare 13.11.2027
(17) 15
(21) Numărul de depozit f 2012 0104
(22) Data de depozit 13.11.2012
(28) Numărul de desene si modele 1
(43) Data publicării cererii 31.01.2013
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.07.2013
(45) Data eliberării certificatului 31.10.2013
(51) Clasificarea internatională 09-01
(54) Indicarea produsului Butelie
(71) Solicitant BUKET MOLDAVII, SOCIETATE PE ACŢIUNI DE TIP INCHIS, MD
Str. Sverdlov nr. 109, MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova
(72) Autor ***
(73) Titular BUKET MOLDAVII, SOCIETATE PE ACŢIUNI DE TIP INCHIS, MD
Str. Sverdlov nr. 109, MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova
Reinnoiri 28.11.2017; 12/2017
(28) reinnoite - 1 pana la 13.11.2022
Reinnoiri 21.03.2023; 4/2023
(28) reinnoite - 1 pana la 13.11.2027

Thumbnail image  13103
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image  13104
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image  13105
Fig. 1.3 - înregistrat


Thumbnail image  13106
Fig. 1.4 - înregistrat


Thumbnail image  13107
Fig. 1.5 - înregistrat


Thumbnail image  13108
Fig. 1.6 - înregistrat

24.06.2013 Hotărârea de înregistrare
11.09.2013 Certificat de inregistrare
28.11.2017 Certificat de inregistrare
21.03.2023 Certificat de inregistrare
Up