Created with Raphaël 2.1.0 05.12.2012 Atribuirea datei de depozit 10.12.2012 Examinarea preliminara 28.02.2013 Publicarea cererii 31.05.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 24.06.2013 Inregistrarea 31.10.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 28.12.2017 Reinnoire 05.12.2022 Expirarea termenului de valabilitate

În perioada de grație


(11) Numărul certificatului 1456
(15) Data inregistrării 24.06.2013
(18) Data de expirare 05.12.2022
(17) 10
(21) Numărul de depozit f 2012 0113
(22) Data de depozit 05.12.2012
(28) Numărul de desene si modele 1
(43) Data publicării cererii 28.02.2013
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.07.2013
(45) Data eliberării certificatului 31.10.2013
(51) Clasificarea internatională 02-04
(54) Indicarea produsului Încălţăminte
(71) Solicitant BECHER Valeriu, MD
Str. Maţnev nr. 3, ap. 59, MD-3200, Bender, Republica Moldova
(72) Autor BECHER Valeriu, MD
(73) Titular BECHER Valeriu, MD
Str. Maţnev nr. 3, ap. 59, MD-3200, Bender, Republica Moldova
Reinnoiri 28.12.2017; 1/2018
(28) reinnoite - 1 pana la 05.12.2022

Thumbnail image  13280
Fig. 1 - înregistrat

24.06.2013 Hotărârea de înregistrare
11.09.2013 Certificat de inregistrare
28.12.2017 Certificat de inregistrare
Up