Created with Raphaël 2.1.0 27.12.2012 Atribuirea datei de depozit 15.01.2013 Examinarea preliminara 31.03.2013 Publicarea cererii 30.06.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 15.08.2013 Inregistrarea 31.01.2014 Eliberarea certificatului de inregistrare 28.09.2017 Reinnoire 12.08.2022 27.12.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 1481
(15) Data inregistrării 15.08.2013
(18) Data de expirare 27.12.2022
(17) 10
(21) Numărul de depozit f 2012 0118
(22) Data de depozit 27.12.2012
(28) Numărul de desene si modele 1
(43) Data publicării cererii 31.03.2013
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 30.09.2013
(45) Data eliberării certificatului 31.01.2014
(51) Clasificarea internatională 09-01
(54) Indicarea produsului Butelie
(71) Solicitant KVINT, FABRICĂ DE VINURI ŞI CONIACURI DIN TIRASPOL, SOCIETATE PE ACŢIUNI DE TIP ÎNCHIS, MD
Str. Lenin nr. 38, MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
(73) Titular KVINT, FABRICĂ DE VINURI ŞI CONIACURI DIN TIRASPOL, SOCIETATE PE ACŢIUNI DE TIP ÎNCHIS, MD
Str. Lenin nr. 38, MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
Reinnoiri 28.09.2017; 10/2017
(28) reinnoite - 1 pana la 27.12.2022

Thumbnail image  13303
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image  13304
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image  13305
Fig. 1.3 - înregistrat


Thumbnail image  13306
Fig. 1.4 - înregistrat

15.08.2013 Hotărârea de înregistrare
20.12.2013 Certificat de inregistrare
28.09.2017 Certificat de inregistrare
Up