Created with Raphaël 2.1.0 28.02.2013 Atribuirea datei de depozit 29.03.2013 Examinarea preliminara 31.07.2013 Publicarea cererii 31.10.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 13.12.2013 Inregistrarea 30.04.2014 Eliberarea certificatului de inregistrare 28.02.2023 Expirarea termenului de valabilitate

În perioada de grație


(11) Numărul certificatului 1517
(15) Data inregistrării 13.12.2013
(18) Data de expirare 28.02.2023
(17) 10
(21) Numărul de depozit f 2013 0015
(22) Data de depozit 28.02.2013
(28) Numărul de desene si modele 1
(43) Data publicării cererii 31.07.2013
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.01.2014
(45) Data eliberării certificatului 30.04.2014
(51) Clasificarea internatională 09-03
(54) Indicarea produsului Ambalaj pentru produse alimentare
(71) Solicitant ART GRUP BRIVET S.R.L., SOCIETATE COMERCIALĂ, MD
Str. Nadejda Russo nr. 7, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor JULEA Sergiu, MD
(73) Titular ART GRUP BRIVET S.R.L., SOCIETATE COMERCIALĂ, MD
Str. Nadejda Russo nr. 7, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(74) Mandatar autorizat SÎSOEVA Valentina, mandatar autorizat
Bd. Gagarina nr. 1, ap. 63, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 17.11.1858; 11/2017
(28) reinnoite - 1 pana la 28.02.2023

Thumbnail image  13832
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image  13833
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image  13834
Fig. 1.3 - înregistrat


Thumbnail image  13835
Fig. 1.4 - înregistrat

13.12.2013 Hotărârea de înregistrare
07.03.2014 Certificat de inregistrare
30.10.2017 Certificat de inregistrare
Up