Created with Raphaël 2.1.0 15.03.2013 Atribuirea datei de depozit 29.03.2013 Examinarea preliminara 31.05.2013 Publicarea cererii 31.08.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 30.09.2013 Inregistrarea 31.01.2014 Eliberarea certificatului de inregistrare 17.04.2018 Reinnoire 12.04.2023 Reinnoire 25.05.2024 15.03.2028 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 1488
(15) Data inregistrării 30.09.2013
(18) Data de expirare 15.03.2028
(17) 15
(21) Numărul de depozit f 2013 0026
(22) Data de depozit 15.03.2013
(28) Numărul de desene si modele 1
(43) Data publicării cererii 31.05.2013
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.10.2013
(45) Data eliberării certificatului 31.01.2014
(51) Clasificarea internatională 09-01
(54) Indicarea produsului Butelie
(71) Solicitant ORHEI-VIT S.A., MD
Str. Mesager nr. 16, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(73) Titular ORHEI-VIT S.R.L., MD
Str. Industrială nr. 40, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(74) Mandatar autorizat CIUBUC Iulia, mandatar autorizat, "BraVeto-F" S.R.L.
Str. Tighina nr. 49, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 17.04.2018; 5/2018
(28) reinnoite - 1 pana la 15.03.2023
Reinnoiri 12.04.2023; 5/2023
(28) reinnoite - 1 pana la 15.03.2028
Modificări Nume, adresa titular
Decizia 17.03.2023 ; 3541
Datele inițiale: ORHEI-VIT S.A., MD
Str. Mesager nr. 16, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova

Thumbnail image  14062
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image  14063
Fig. 1.2 - înregistrat

30.09.2013 Hotărârea de înregistrare
05.12.2013 Certificat de inregistrare
17.04.2018 Certificat de inregistrare
12.04.2023 Certificat de inregistrare
Up