Created with Raphaël 2.1.0 23.05.2013 Atribuirea datei de depozit 02.07.2013 Examinarea preliminara 30.09.2013 Publicarea cererii 31.12.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 30.04.2014 Inregistrarea 31.08.2014 Eliberarea certificatului de inregistrare 16.01.2019 Reinnoire 20.09.2020 23.05.2023 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 1545
(15) Data inregistrării 2014-04-30
(18) Data de expirare 2023-05-23
(17) 10
(21) Numărul de depozit f 2013 0049
(22) Data de depozit 2013-05-23
(28) Numărul de desene si modele 1
(43) Data publicării cererii 2013-09-30
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 2014-05-31
(45) Data eliberării certificatului 2014-08-31
(51) Clasificarea internatională 09-01
(54) Indicarea produsului Butelie
(71) Solicitant BUKET MOLDAVII, SOCIETATE PE ACŢIUNI DE TIP INCHIS, MD
Str. Sverdlov nr. 109, MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova
(72) Autor BAEV Evghenii, RU
(73) Titular BUKET MOLDAVII, SOCIETATE PE ACŢIUNI DE TIP INCHIS, MD
Str. Sverdlov nr. 109, MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova
Permisiune Nr. 14610 din 2018-12-27
Se acordă: utilizarea denumirii oficiale sau istorice a statului
Reinnoiri 2019-01-16; 2/2019
(28) reinnoite - 1 () pana la 2023-05-23

Thumbnail image  14763
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image  14764
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image  14765
Fig. 1.3 - înregistrat


Thumbnail image  14766
Fig. 1.4 - înregistrat

30.04.2014 Hotărârea de înregistrare
04.07.2014 Certificat de inregistrare
16.01.2019 Certificat de inregistrare
Up