Created with Raphaël 2.1.0 02.11.2016 Atribuirea datei de depozit 21.11.2016 Examinarea preliminara 31.07.2017 Publicarea cererii 31.10.2017 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 22.12.2017 Inregistrarea 31.10.2018 Eliberarea certificatului de inregistrare 20.09.2020 02.11.2021 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 1794
(15) Data inregistrării 2017-12-22
(18) Data de expirare 2021-11-02
(17) 5
(21) Numărul de depozit f 2016 0057
(22) Data de depozit 2016-11-02
(28) Numărul de desene si modele 4
(43) Data publicării cererii 2017-07-31
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 2018-01-31
(45) Data eliberării certificatului 2018-10-31
(51) Clasificarea internatională 11-05
(54) Indicarea produsului Embleme
(71) Solicitant FEDERAŢIA MOLDOVENEASCĂ DE FOTBAL, MD
Str. Tricolorului nr. 39, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor OLEINICENCO Leonid, MD
(73) Titular FEDERAŢIA MOLDOVENEASCĂ DE FOTBAL, MD
Str. Tricolorului nr. 39, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(74) Mandatar autorizat ?CERBAN Pavel, mandatar autorizat,
Str. Suceava nr. 110, ap. 6, MD-2051, Chi?in?u, Republica Moldova
Permisiune Nr. 9405 din 2018-08-13
Se acordă: utilizarea denumirii oficiale sau istorice a statului

Thumbnail image  19174
Fig. 1 - înregistrat


Thumbnail image  19175
Fig. 2 - înregistrat


Thumbnail image  19176
Fig. 3 - înregistrat


Thumbnail image  19177
Fig. 4 - înregistrat

22.12.2017 Hotărârea de înregistrare
14.09.2018 Certificat de inregistrare
Up