Created with Raphaël 2.1.0 11.07.2017 Atribuirea datei de depozit 02.08.2017 Examinarea preliminara 30.09.2017 Publicarea cererii 31.12.2017 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 29.01.2018 Inregistrarea 31.05.2018 Eliberarea certificatului de inregistrare 09.08.2022 Reinnoire 10.08.2022 11.07.2027 Expirarea termenului de valabilitate

În perioada de grație


(11) Numărul certificatului 1776
(15) Data inregistrării 29.01.2018
(18) Data de expirare 11.07.2022
(17) 5
(21) Numărul de depozit f 2017 0037
(22) Data de depozit 11.07.2017
(28) Numărul de desene si modele 2
(43) Data publicării cererii 30.09.2017
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 28.02.2018
(45) Data eliberării certificatului 31.05.2018
(51) Clasificarea internatională 19-08
(54) Indicarea produsului Etichete
(71) Solicitant RENAISSANCE PERFECT S.R.L., ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL STRĂIN, MD
Str. Chişinău nr. 94 "A", MD-2084, Cricova, Chişinău, Republica Moldova
(73) Titular RENAISSANCE PERFECT S.R.L., MD
Str. Chişinău nr. 94/A, MD-2084, Cricova, Chişinău, Republica Moldova
(74) Mandatar autorizat COTRUŢA Leonid, mandatar autorizat,
Str. Ceucari nr. 10, bloc 1, ap. 57, MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
Modificări Nume titular
Decizia 21.07.2022 ; 10305
Datele inițiale: RENAISSANCE PERFECT S.R.L., ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL STRĂIN, MD
Str. Chişinău nr. 94 "A", MD-2084, Cricova, Chişinău, Republica Moldova

Thumbnail image  19657
Fig. 1 - înregistrat


Thumbnail image  19658
Fig. 2 - înregistrat

29.01.2018 Hotărârea de înregistrare
12.04.2018 Certificat de inregistrare
Up