Created with Raphaël 2.1.0 14.07.2017 Atribuirea datei de depozit 02.08.2017 Examinarea preliminara 31.10.2017 Publicarea cererii 31.01.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 24.05.2018 Inregistrarea 31.10.2018 Eliberarea certificatului de inregistrare 14.07.2022 Expirarea termenului de valabilitate

În perioada de grație


(11) Numărul certificatului 1789
(15) Data inregistrării 24.05.2018
(18) Data de expirare 14.07.2022
(17) 5
(21) Numărul de depozit f 2017 0038
(22) Data de depozit 14.07.2017
(28) Numărul de desene si modele 21
21, 19 - inregistrate(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20), 2 - respinse(18, 21)
(43) Data publicării cererii 31.10.2017
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 30.06.2018
(45) Data eliberării certificatului 31.10.2018
(51) Clasificarea internatională 02-02
(54) Indicarea produsului Piese vestimentare pentru uniforme şcolare
(71) Solicitant GAICIUC Natalia, MD
Str. Jubiliară nr. 12, ap.1, MD-2019, Codru, Chişinău, Republica Moldova
UTOCICHINA Nina, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 10, ap.8, MD-2089, Ciorescu, Chişinău, Republica Moldova
NOTARIUS Irina, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 27 bloc 2, ap.54, MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor GAICIUC Natalia, MD
UTOCICHINA Nina, MD
NOTARIUS Irina, MD
(73) Titular GAICIUC Natalia, MD
Str. Jubiliară nr. 12, ap.1, MD-2019, Codru, Chişinău, Republica Moldova
UTOCICHINA Nina, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 10, ap.8, MD-2089, Ciorescu, Chişinău, Republica Moldova
NOTARIUS Irina, MD
Bd. Mircea cel Bătrîn nr. 27 bloc 2, ap.54, MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(74) Mandatar autorizat SOCOLOV Olga, mandatar autorizat, SOCOLOVA & PARTNERS S.R.L.
Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 37, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova

Thumbnail image 19659
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image 19660
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image 19661
Fig. 2.1 - înregistrat


Thumbnail image 19662
Fig. 2.2 - înregistrat


Thumbnail image 19663
Fig. 3.1 - înregistrat


Thumbnail image 19664
Fig. 3.2 - înregistrat


Thumbnail image 19665
Fig. 4.1 - înregistrat


Thumbnail image 19666
Fig. 4.2 - înregistrat


Thumbnail image 19667
Fig. 5.1 - înregistrat


Thumbnail image 19668
Fig. 5.2 - înregistrat


Thumbnail image 19669
Fig. 6.1 - înregistrat


Thumbnail image 19670
Fig. 6.2 - înregistrat


Thumbnail image 19671
Fig. 7.1 - înregistrat


Thumbnail image 19672
Fig. 7.2 - înregistrat


Thumbnail image 19673
Fig. 8.1 - înregistrat


Thumbnail image 19674
Fig. 8.2 - înregistrat


Thumbnail image 19675
Fig. 9 - înregistrat


Thumbnail image 19676
Fig. 10 - înregistrat


Thumbnail image 19677
Fig. 11 - înregistrat


Thumbnail image 19678
Fig. 12.1 - înregistrat


Thumbnail image 19679
Fig. 12.2 - înregistrat


Thumbnail image 19680
Fig. 13.1 - înregistrat


Thumbnail image 19681
Fig. 13.2 - înregistrat


Thumbnail image 19682
Fig. 14 - înregistrat


Thumbnail image 19683
Fig. 15 - înregistrat


Thumbnail image 19684
Fig. 16.1 - înregistrat


Thumbnail image 19685
Fig. 16.2 - înregistrat


Thumbnail image 19686
Fig. 17.1 - înregistrat


Thumbnail image 19687
Fig. 17.2 - înregistrat


Thumbnail image 19688
Fig. 18 - respins


Thumbnail image 19689
Fig. 19 - înregistrat


Thumbnail image 19690
Fig. 20.1 - înregistrat


Thumbnail image 19691
Fig. 20.2 - înregistrat


Thumbnail image 19692
Fig. 21.1 - respins


Thumbnail image 19693
Fig. 21.2 - respins

24.05.2018 Hotărâre de înregistrare (în parte)
08.09.2018 Certificat de inregistrare
Up