Created with Raphaël 2.1.0 21.07.2017 Atribuirea datei de depozit 02.08.2017 Examinarea preliminara 30.09.2017 Publicarea cererii 31.12.2017 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 31.01.2018 Inregistrarea 31.05.2018 Eliberarea certificatului de inregistrare 21.07.2022 Expirarea termenului de valabilitate

În perioada de grație


(11) Numărul certificatului 1777
(15) Data inregistrării 31.01.2018
(18) Data de expirare 21.07.2022
(17) 5
(21) Numărul de depozit f 2017 0039
(22) Data de depozit 21.07.2017
(28) Numărul de desene si modele 2
(43) Data publicării cererii 30.09.2017
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 28.02.2018
(45) Data eliberării certificatului 31.05.2018
(51) Clasificarea internatională 09-05; 19-08
(54) Indicarea produsului Pungă pentru seminţe şi pungă pentru coji
(71) Solicitant PATRAŞCA Gheorghe, MD
Str. Ginta Latină nr. 9, bloc 2, ap.4, MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor PATRAŞCA Gheorghe, MD
(73) Titular PATRAŞCA Gheorghe, MD
Str. Ginta Latină nr. 9, bloc 2, ap.4, MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(74) Mandatar autorizat SÎSOEVA Valentina, mandatar autorizat
Bd. Gagarina nr. 1, ap. 63, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

Thumbnail image  19694
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image  19695
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image  19696
Fig. 1.3 - înregistrat


Thumbnail image  19697
Fig. 2.1 - înregistrat


Thumbnail image  19698
Fig. 2.2 - înregistrat

31.01.2018 Hotărârea de înregistrare
12.04.2018 Certificat de inregistrare
Up