Created with Raphaël 2.1.0 26.07.2017 Atribuirea datei de depozit 02.08.2017 Examinarea preliminara 31.12.2017 Publicarea cererii 31.03.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 20.04.2018 Inregistrarea 31.08.2018 Eliberarea certificatului de inregistrare 26.07.2022 Expirarea termenului de valabilitate

În perioada de grație


(11) Numărul certificatului 1788
(15) Data inregistrării 20.04.2018
(18) Data de expirare 26.07.2022
(17) 5
(21) Numărul de depozit f 2017 0040
(22) Data de depozit 26.07.2017
(28) Numărul de desene si modele 2
(43) Data publicării cererii 31.12.2017
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.05.2018
(45) Data eliberării certificatului 31.08.2018
(51) Clasificarea internatională 25-01
(54) Indicarea produsului Panouri decorative
(71) Solicitant GRAMATSCHII Andrei, MD
Str. A. Suvorov nr. 80, ap. 30, MD-3200, Bender, Republica Moldova
(72) Autor GRAMATSCHII Andrei, MD
(73) Titular GRAMATSCHII Andrei, MD
Str. A. Suvorov nr. 80, ap. 30, MD-3200, Bender, Republica Moldova

Thumbnail image  19699
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image  19700
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image  19701
Fig. 1.3 - înregistrat


Thumbnail image  19702
Fig. 2.1 - înregistrat


Thumbnail image  19703
Fig. 2.2 - înregistrat


Thumbnail image  19704
Fig. 2.3 - înregistrat

20.04.2018 Hotărârea de înregistrare
27.07.2018 Certificat de inregistrare
Up