Created with Raphaël 2.1.0 25.08.2017 Atribuirea datei de depozit 02.10.2017 Examinarea preliminara 30.11.2017 Publicarea cererii 28.02.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 22.03.2018 Inregistrarea 31.07.2018 Eliberarea certificatului de inregistrare 12.08.2022 25.08.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 1782
(15) Data inregistrării 22.03.2018
(18) Data de expirare 25.08.2022
(17) 5
(21) Numărul de depozit f 2017 0042
(22) Data de depozit 25.08.2017
(28) Numărul de desene si modele 11
(43) Data publicării cererii 30.11.2017
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 30.04.2018
(45) Data eliberării certificatului 31.07.2018
(51) Clasificarea internatională 19-08
(54) Indicarea produsului Seturi de etichete
(71) Solicitant INVINPROM S.R.L., MD
Str. Vinzavodskaia nr. 1, MD-3813, Chirsova, UTA Găgăuzia, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
(72) Autor SARÎ Constantin, MD
(73) Titular INVINPROM S.R.L., MD
Str. Vinzavodskaia nr. 1, MD-3813, Chirsova, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
(74) Mandatar autorizat SÎSOEVA Valentina, mandatar autorizat
Bd. Gagarina nr. 1, ap. 63, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

Thumbnail image 19708
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image 19709
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image 19710
Fig. 2.1 - înregistrat


Thumbnail image 19711
Fig. 2.2 - înregistrat


Thumbnail image 19712
Fig. 3.1 - înregistrat


Thumbnail image 19713
Fig. 3.2 - înregistrat


Thumbnail image 19714
Fig. 4.1 - înregistrat


Thumbnail image 19715
Fig. 4.2 - înregistrat


Thumbnail image 19716
Fig. 5.1 - înregistrat


Thumbnail image 19717
Fig. 5.2 - înregistrat


Thumbnail image 19718
Fig. 6.1 - înregistrat


Thumbnail image 19719
Fig. 6.2 - înregistrat


Thumbnail image 19720
Fig. 7.1 - înregistrat


Thumbnail image 19721
Fig. 7.2 - înregistrat


Thumbnail image 19722
Fig. 8.1 - înregistrat


Thumbnail image 19723
Fig. 8.2 - înregistrat


Thumbnail image 19724
Fig. 9.1 - înregistrat


Thumbnail image 19725
Fig. 9.2 - înregistrat


Thumbnail image 19726
Fig. 10.1 - înregistrat


Thumbnail image 19727
Fig. 10.2 - înregistrat


Thumbnail image 19728
Fig. 11.1 - înregistrat


Thumbnail image 19729
Fig. 11.2 - înregistrat

22.03.2018 Hotărârea de înregistrare
12.06.2018 Certificat de inregistrare
Up