Created with Raphaël 2.1.0 25.08.2017 Atribuirea datei de depozit 14.09.2017 Examinarea preliminara 31.01.2018 Publicarea cererii 30.04.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 13.06.2018 Inregistrarea 31.10.2018 Eliberarea certificatului de inregistrare 12.08.2022 25.08.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 1791
(15) Data inregistrării 13.06.2018
(18) Data de expirare 25.08.2022
(17) 5
(21) Numărul de depozit f 2017 0043
(22) Data de depozit 25.08.2017
(28) Numărul de desene si modele 1
(43) Data publicării cererii 31.01.2018
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.07.2018
(45) Data eliberării certificatului 31.10.2018
(51) Clasificarea internatională 07-02
(54) Indicarea produsului Plită pentru sobă
(71) Solicitant MADECO-PRIM S.R.L., MD
Calea Moşilor nr. 40, MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor CHIRILOV Chiril, MD
(73) Titular MADECO-PRIM S.R.L., MD
Calea Moşilor nr. 40, MD-2059, Chişinău, Republica Moldova

Thumbnail image  19730
Fig. 1 - înregistrat

13.06.2018 Hotărârea de înregistrare
08.09.2018 Certificat de inregistrare
Up